top of page

Post List

- For transport av varer som produseres eller konsumeres på Jylland og i Sørvest-Norge er Jyllandskorridoren med ferjer over Skagerrak den dominerende korridoren, forteller Railsupports Øyvind Rørslett til Logistikknyhetene.no .

- Den desidert raskeste og mest effektive ruten

- For transport av varer som produseres eller konsumeres på Jylland og i Sørvest-Norge er Jyllandskorridoren med ferjer over Skagerrak...

Read More
Tor Anders Elvegård, direktør i Nordlaks Group, sier at transport av sjømat på Ofotbanen er noe av det viktigste her på jord, hva transport og logistikk angår.

- Fersk fisk på elektrisk tog er bærekraft i praksis

Tor Anders Elvegård, direktør i Nordlaks Group, sier at transport av sjømat på Ofotbanen er noe av det viktigste her på jord, hva...

Read More
– Det er for mange store motorveiprosjekter inne i Nasjonal transportplan. Det vil føre til økt transport, store klimagassutslipp og naturinngrep, er kommentaren fra ZERO-leder Sigrun Aasland etter fredagens NTP-lansering.

- Har forstått klima-alvoret, men det går for tregt

– Det er for mange store motorveiprosjekter inne i Nasjonal transportplan. Det vil føre til økt transport, store klimagassutslipp og...

Read More
Til tross for at 350-kronersgrensen nå har blitt fjernet handles det fremdeles for store summer fra utenlandske nettbutikker. De lave prisene er hovedårsaken.

- Lave priser gir trøbbel

Til tross for at 350-kronersgrensen nå har blitt fjernet handles det fremdeles for store summer fra utenlandske nettbutikker. De lave...

Read More
I løpet av 2024 vil alle Askos leveringer i Oslo skje med fossilfri transport. Målet er at all varetransport i regi av Asko skal være fossilfri innen utgangen av 2026.

- Nå leverer vi fossilfritt i Oslo – Hele landet i 2026

I løpet av 2024 vil alle Askos leveringer i Oslo skje med fossilfri transport. Målet er at all varetransport i regi av Asko skal være...

Read More
- Målet er å avklare om det representerer et reelt og bedre alternativ å investere i egen distribusjon.

- Ringnes har ikke tatt noen beslutning

- Målet er å avklare om det representerer et reelt og bedre alternativ å investere i egen distribusjon. - Før vi tar en slik beslutning...

Read More
Trettifemte måned på rad med verdivekst. Trettifem. Nesten tre år. Martin Skaug (Foto: Norges sjømatråd) Av Martin Skaug, Kommunikasjonsdirektør, Norges sjømatråd Les også her: https://www.logistikknyhetene.no/post/sj%C3%B8mat-eksport-for-13-3-milliarder Men, og det er et men: Skal man være verdensmester i forvaltning må man tåle noen år med mindre fangster av våre dyrebare fiskestammer. Så når kvota går ned, ja, da går også eksporten ned - som det gamle jungelordet lyder. Det er bærekraft i praksis. Sånn må det bare være. Og dette vet vi, fordi vi har "𝐤𝐮𝐤𝐚 𝐝𝐞𝐭 𝐭𝐢𝐥" før - som det gamle jungelordet lyder. På 60- og 70-tallet var det knapt sølv å finne i havet, blant annet fordi sildefisket hadde blitt såpass effektivt med nye fangstmetoder. Det kunne blitt skjebnesvangert. Så når vi i 2024 merker kvotereduksjonen på torsk i eksporttallene, så er det med en framsynhet vi aldri må ta for gitt. Sjømatlokomotivet dundrer likevel videre. Og det er fremdeles gunstig å eksportere når valutasituasjonen er som den er - og når vi sammenligner med januar i 2023, så har kronen 𝘴𝘷𝘦𝘬𝘬𝘦𝘵 𝘴𝘦𝘨 𝘴𝘦𝘬𝘴 𝘱𝘳𝘰𝘴𝘦𝘯𝘵 mot euro. Det blir rekorder av sånt. Ikke at rekordene i seg selv er så sabla viktige. Det er en lek med tall, men sier likevel noe om et umettelig jag etter smakfull og sunn sjømat fra fedrelandet. Så selv om det fremdeles er usikkerhet rundt den økonomiske utviklingen ute i verden, har inflasjonen i de siste månedene falt raskere enn forventet. Det vil være positivt for etterspørselen etter norsk sjømat i et marked som i 2023 sto for 68 prosent av eksportverdien for norsk sjømat. Det forventes en økt kjøpekraft hos husholdningene i euro-området i år. Og når det er økt kjøpekraft blir det økte verdier - som det gamle jungelordet lyder. Det er bra for norsk sjømat!

- Sjømat-lokomotivet dundrer likevel videre

Trettifemte måned på rad med verdivekst. Trettifem. Nesten tre år. Martin Skaug (Foto: Norges sjømatråd) Av Martin Skaug,...

Read More
Logistikkforeningens problem er å rekruttere vettuge mennesker til å ta ledervervet. Det er også liten vilje til å påta seg frivillige og ubetalte verv i en hektisk bransjehverdag.

- Utfordringen er å finne vettuge folk

Logistikkforeningens problem er å rekruttere vettuge mennesker til å ta ledervervet. Det er også liten vilje til å påta seg frivillige og...

Read More
Årsmøter, Generalforsamling og fagkonferanser er godt i gang i Næringslivets Hus på Majorstuen i Oslo.

- Vi er i gang

Årsmøter, Generalforsamling og fagkonferanser er godt i gang i Næringslivets Hus på Majorstuen i Oslo. NHO LT-sjef Are Kjensli, og...

Read More
- Konseptet gir en mer automatisert og effektiv grensepassering og raskere fristilling av varer for omsetning. Tolldirektør Øystein Børmer forteller i et åpenhjertig intervju med Logistikknyhetene.no  at Tolletaten er opptatt av en god og tett samhandling med næringslivet. Foto: Per Dagfinn Wolden Det forteller Tolldirektør Øystein Børmer i Digitoll-prat med Logistikknyhetene.no . Undertegnede har spurt Børmer om hva han mener Digitoll som ny vareførsel-satsing betyr for norske speditører, logistikk- og transportaktører. Om et år, fra 1. april 2025, blir det opplysningsplikt i forbindelse med transport av varer til Norge. Med Digitoll må alle transportører levere informasjonen digitalt, før eller senest ved grensepassering. – Gevinster for næringslivet - Dette vil kreve en omstilling, men det vil også gi gevinster for næringslivet i form av mer effektiv grensepassering. Når alt er i orden gir det også en raskere fristilling av varene for omsetning, forteller en positiv tolldirektør til Logistikknyhetene.no .  Børmer fremhever at siden Tolletaten behandler og risiko-vurderer informasjon før eller senest ved ankomst, ja, så vil det bli bedre kontroll med vareflyten og hva som kommer inn i landet. - Dette vil gjøre det lettere for oss å oppdage avvik i tide, og dermed bidra til rettferdige rammevilkår mellom næringslivsaktører, sier han. - Verden er i endring. Uforutsigbare tider skaper usikkerhet og setter nye krav til samhandling. Makter Tolletaten og transport- og logistikknæringen å samhandle om dette for å møte utfordringene? - Tolletaten er opptatt av en god og tett samhandling med næringslivet. I utviklingen av Digitoll har vi satt opp innspills-grupper med næringslivsaktører, og vi har hatt webinarer og en-til-en møter med ulike aktører. Man kan alltid bli bedre, men jeg synes vi har fått ganske god dreis på samhandlingen med næringslivet. Og jeg er glad for alle de engasjerte i bransjen som bidrar aktivt. Hjertelig takk til dem, understreker Børmer overfor Logistikknyhetene.no . – Hele verdikjeden må skjønne - Start nå! Ta i bruk Digitoll så tidlig som mulig, ikke vente til fristen 1.4.2025 nærmer seg, oppfordrer Tolldirektør Øystein Børmer. Foto: Per Dagfinn Wolden. - Hvordan påvirker Digitoll norske aktører, vareeiere og transportutøvere, innen internasjonal handelsvirksomhet, og hvilke grep må tas? - Næringslivet må sende inn informasjon om varer og transport før grensepassering. Da er det viktig at hele verdikjeden forstår hva som kreves for å få varer inn i Norge. Særlig de med logistikk-kjeder som involverer internasjonale aktører, vil ha et større behov for å samhandle og samarbeide for å få god kvalitet og tidlig informasjonsutveksling, sier tolldirektøren. Og så fremhever han en annen ting: - Med Digitoll er det viktig at alt er i orden før grensepassering, og at all informasjon er tilgjengelig.  Det blir viktig at også de internasjonale aktørene vet hvilke krav som stilles ved bruk av Digitoll. Børmer forteller at Tolletaten sprer informasjon i sine internasjonale nettverk, men at etaten samtidig er avhengig av at næringslivet bruker sine nettverk og får informasjon ut til relevante aktører i sine verdikjeder. - Det er også nødvendig med samhandling næringslivsaktørene imellom om effektiv digital informasjonsutveksling, spesielt der mange aktører har last på samme transportmiddel, sier tolldirektøren. - Hva er din oppfordring for å klare brasene? - Start nå! Ta i bruk Digitoll så tidlig som mulig, ikke vente til fristen 1.4.2025 nærmer seg. Da kan man få en mest mulig smidig overgang, og få kontroll på nye rutiner og oppgaver i tide. Ikke nøl med å ta kontakt med Tolletaten, vi kan hjelpe. Og jo tidligere man starter, jo mer tid har vi i Tolletaten til å bistå, er det klare budskapet fra tolldirektøren. - Fra 1. mars i år ble den nye digitale løsningen Digitoll tilgjengelig for transportører som frakter varer fra utlandet til Norge via tog. Hva er utfordringen her, og hva er oppfordringen fra tolldirektøren til aktørene? - Samme oppfordring for tog som for andre transportmåter, ta løsningen i bruk så tidlig som mulig. På tog er det en stor grad av samlasting i transportene. Dette krever samarbeid mellom speditører, vareeiere og transportører. Varer for 2800 milliarder - Hvor mye gods går over grensen årlig, og hvem transporterer godset? - Det er varer for rundt 2800 milliarder kroner som krysset grensen i fjor, inn og ut av landet. Alt skal registreres med riktig informasjon, og sjekkes for restriksjoner og tillatelser. Det er enorme mengder av både varer og informasjon, og veldig mange aktører. Men også slik at noen store aktører står for en betydelig del. Det betyr at vi får kontroll med mye når disse store er på plass i Digitoll, sier en engasjert tolldirektør. - Hvor mye enklere blir fortollingen med Digitoll? - Innsending av deklarasjonsinformasjon til Tvinn blir nokså lik, bortsett fra at deklarasjonene må sendes inn før grensepassering. Men med Digitoll blir selve grensepasseringen smidigere, når alt er i orden. For eksempel ved passering på Svinesund og Ørje får transportene i de aller fleste tilfeller grønt lys og kan passere enkelt og greit, avslutter tolldirektør Øystein Børmer praten med Logistikknyhetene.no . Fakta: Hva er Digitoll-konseptet? Digitoll konseptet baseres på følgende sentrale forutsetninger: Informasjon leveres digitalt, før eller senest ved grensepassering. Tolletaten behandler og risikovurderer informasjon før eller senest ved ankomst. En i størst mulig grad automatisert grensepassering med automatisk frigjøring for valgt prosedyre. Definisjon på Digitoll: Konsept som understøtter digital informasjonsinnsending og oppfyllelse av pliktene (forhåndsvarsling, deklarering, melde- og opplysning og fremlegging) for aktørene i næringslivet. Tolletaten benytter informasjonen til tollbehandling, risikovurdering og objektutvelgelse. Konseptet gir en mer automatisert og effektiv grensepassering og raskere fristilling av varer for omsetning. Fakta om Øystein Børmer: Alder:  56 Stilling:  Tolldirektør Født:  Tønsberg Oppvokst:  Oslo Sivil status : Gift, to barn Yrkeserfaring:  Direktør og tidl. assisterende direktør i Direktoratet for økonomistyring, statssekretær i Finansdepartementet, finanspolitisk rådgiver for Høyres stortingsgruppe og diverse stillinger i Avgifts- og tollavdelingen i Finansdepartementet etter utdanningen. Utdanning: Sosialøkonom (cand. oecon.)

- Vi har fått ganske god dreis på samhandlingen med næringslivet

- Konseptet gir en mer automatisert og effektiv grensepassering og raskere fristilling av varer for omsetning. Tolldirektør Øystein...

Read More
- De statlige modellene for beregning av samfunns-nytte “tar livet av” alle tiltak for økt godstransport på bane, ifølge Rambølls Senior prosjektleder, Geir Berg. Rambølls Senior prosjektleder mener at de statlige modellene for beregning av samfunns-nytte “tar livet av” alle tiltak for økt godstransport på bane ut over lengre godstog, inkl. terminalvesteringer. Foto: Per Dagfinn Wolden Mandag innledet han på Seminar om mer miljøvennlig godstransport i Osloregionen. – Når vi snakker om strategien mot 2040 for å få mer gods fra vei til bane, ja, så blir det vi planla allerede i 2010 stadig mer relevant, understreket Berg. Det være seg planlegging for avlastning av de nasjonale godsterminalene i Oslo, blant annet for å oppnå mer balansert regional utvikling. Eller at vi trenger fortsatt en plan for å tilrettelegge for økt bruk av skip og godstog over lange avstander, samt en plan for mer konsentrert næringsutvikling. Dette blant annet for å dempe utbyggingen av naturområder langs E6-korridoren mellom Moss og Gardermoen. - Det er også viktig med en plan for utvikling av transportsystemene rundt Oslo fremfor gjennom Oslo, understreket Berg, og som fremhevet at det viktigste på kort sikt er å reservere arealer. Han kom også inn på utviklingen siden 2010 og trender mot 2036. - Både næringslivet og politikere vil ha mer gods på bane, men vi står overfor mange utfordringer fremhevet Berg: - Veinettet bygges ut for de lange transportene og banenettet i byregionene for passasjertrafikken. Gods overføres til veitransport i betydelig omfang. Kravene til kvaliteten i transportsystemene er skjerpet, noe som må tilpasses endringene i forsyningskjedene. Men godstransportene på bane står på stedet hvil i forhold til regularitet, presisjon, hastighet og frekvens. Rambølls Senior prosjektleder mener at de statlige modellene for beregning av samfunns-nytte “tar livet av” alle tiltak for økt godstransport på bane ut over lengre godstog, inkl. terminalvesteringer. - Tiltak for godsoverføring anses som for kostbart som klimatiltak, sammenlignet med investeringer for utslippsreduksjoner i veitrafikken, målt i kostnad pr. tonn Co2. Men lyset i tunnelen for jernbanegodset er nye EU-krav, sikkerhetshensyn og privat medfinansiering av godsterminaler, fremhevet Berg. Og så kom han inn på utviklingen i tungtrafikken i veinettet. Antall kjøretøy på hovedveiene mot Oslo øker i begge retninger, ifølge Statens vegvesen. I løpet av seks år har det vært en trafikkvekst på over 11 prosent, og det registreres stadig flere modulvogntog (25,25 meter). Det antas at 10-15 prosent av trafikken gjelder gods til eller fra Alnabru terminalen. Foto: Per Dagfinn Wolden Ifølge Berg må det tilrettelegges for 740 meter lange godstog i kjernenettverk som Oslo-Gøteborg. De fleste av dagens godstog over Alnabru har i dag en lengde på 400-480 meter. Hastigheten for kombinerte transporter må økes til minimum 110 km/timen. Berg viste til trenden med midre stykkgods og mer partigods på bane. - Jernbanen taper i kjernemarkedet gods som må sorteres i endeterminalene før videre distribusjon.  Derimot omlastes mer gods som transporteres direkte til mottakerne uten terminalbehandling, fremhevet Berg som også kom inn på utfordringene i terminalstrukturen: - Logistikksentrene og sorteringsterminalene flytter stadig lenger vekk fra Oslo. Godstogets konkurranseevne svekkes med avstanden til terminalene. Ved f.eks. transport på bane mellom Vestby og Stjørdal utgjør mellomtransportene og terminalkostnadene rundt 70 prosent, og transporten på skinner ca. 30 prosent, ifølge Berg. Og han fortsatte: - Manglende arealkapasitet for hensetting av både godstog og semitrailere som ikke kan lagres i høyden. Vi har for få spor som møter internasjonale krav til tog-lengde. Logistikksentrene produserer ordrer i to skift pr. døgn. Mesteparten av godset på skift nr. to må transporteres i veinettet fordi godstoget inkl. mellomtransporter tar for lang tid. Speditørene ønsker raskere tog og flere avganger etter kl. 20, som et «fast-track» for stykkgods til hver destinasjon, fremhevet Berg. Og, ifølge Berg, taper «alltid» godstransport på bane i de samfunnsøkonomiske modellene.

- “Tar livet av” tiltakene som skal øke godstransporten på skinner

- De statlige modellene for beregning av samfunns-nytte “tar livet av” alle tiltak for økt godstransport på bane, ifølge Rambølls Senior...

Read More
I Vestby er det bygd 1 million kvadratmeter lagerbygg de siste årene. Det har gitt kommunen sør for Oslo 1 milliard kroner netto i kommunekassen.

1 mill. kvadratmeter har gitt 1 milliard kroner netto

I Vestby er det bygd 1 million kvadratmeter lagerbygg de siste årene. Det har gitt kommunen sør for Oslo 1 milliard kroner netto i...

Read More

Logistikknyhetene

Read all articles on Logistikknyhetene

Never miss an article!

No time restraint. The subscription runs until it is terminated, no later than 4 days before renewal.
The offer applies to new subscribers.

bottom of page