top of page

- Vi har fått ganske god dreis på samhandlingen med næringslivet

- Konseptet gir en mer automatisert og effektiv grensepassering og raskere fristilling av varer for omsetning.
Tolldirektør Øystein Børmer forteller i et åpenhjertig intervju med Logistikknyhetene.no at Tolletaten er opptatt av en god og tett samhandling med næringslivet. Foto: Per Dagfinn Wolden


Det forteller Tolldirektør Øystein Børmer i Digitoll-prat med Logistikknyhetene.no.


Undertegnede har spurt Børmer om hva han mener Digitoll som ny vareførsel-satsing betyr for norske speditører, logistikk- og transportaktører.


Om et år, fra 1. april 2025, blir det opplysningsplikt i forbindelse med transport av varer til Norge.


Med Digitoll må alle transportører levere informasjonen digitalt, før eller senest ved grensepassering.


– Gevinster for næringslivet


- Dette vil kreve en omstilling, men det vil også gi gevinster for næringslivet i form av mer effektiv grensepassering. Når alt er i orden gir det også en raskere fristilling av varene for omsetning, forteller en positiv tolldirektør til Logistikknyhetene.no


Børmer fremhever at siden Tolletaten behandler og risiko-vurderer informasjon før eller senest ved ankomst, ja, så vil det bli bedre kontroll med vareflyten og hva som kommer inn i landet.


- Dette vil gjøre det lettere for oss å oppdage avvik i tide, og dermed bidra til rettferdige rammevilkår mellom næringslivsaktører, sier han.


- Verden er i endring. Uforutsigbare tider skaper usikkerhet og setter nye krav til samhandling. Makter Tolletaten og transport- og logistikknæringen å samhandle om dette for å møte utfordringene?


- Tolletaten er opptatt av en god og tett samhandling med næringslivet. I utviklingen av Digitoll har vi satt opp innspills-grupper med næringslivsaktører, og vi har hatt webinarer og en-til-en møter med ulike aktører. Man kan alltid bli bedre, men jeg synes vi har fått ganske god dreis på samhandlingen med næringslivet. Og jeg er glad for alle de engasjerte i bransjen som bidrar aktivt. Hjertelig takk til dem, understreker Børmer overfor Logistikknyhetene.no.


– Hele verdikjeden må skjønne
- Start nå! Ta i bruk Digitoll så tidlig som mulig, ikke vente til fristen 1.4.2025 nærmer seg, oppfordrer Tolldirektør Øystein Børmer. Foto: Per Dagfinn Wolden.


- Hvordan påvirker Digitoll norske aktører, vareeiere og transportutøvere, innen internasjonal handelsvirksomhet, og hvilke grep må tas?


- Næringslivet må sende inn informasjon om varer og transport før grensepassering. Da er det viktig at hele verdikjeden forstår hva som kreves for å få varer inn i Norge. Særlig de med logistikk-kjeder som involverer internasjonale aktører, vil ha et større behov for å samhandle og samarbeide for å få god kvalitet og tidlig informasjonsutveksling, sier tolldirektøren.


Og så fremhever han en annen ting:


- Med Digitoll er det viktig at alt er i orden før grensepassering, og at all informasjon er tilgjengelig.  Det blir viktig at også de internasjonale aktørene vet hvilke krav som stilles ved bruk av Digitoll.


Børmer forteller at Tolletaten sprer informasjon i sine internasjonale nettverk, men at etaten samtidig er avhengig av at næringslivet bruker sine nettverk og får informasjon ut til relevante aktører i sine verdikjeder.


- Det er også nødvendig med samhandling næringslivsaktørene imellom om effektiv digital informasjonsutveksling, spesielt der mange aktører har last på samme transportmiddel, sier tolldirektøren.


- Hva er din oppfordring for å klare brasene?


- Start nå! Ta i bruk Digitoll så tidlig som mulig, ikke vente til fristen 1.4.2025 nærmer seg. Da kan man få en mest mulig smidig overgang, og få kontroll på nye rutiner og oppgaver i tide. Ikke nøl med å ta kontakt med Tolletaten, vi kan hjelpe. Og jo tidligere man starter, jo mer tid har vi i Tolletaten til å bistå, er det klare budskapet fra tolldirektøren.


- Fra 1. mars i år ble den nye digitale løsningen Digitoll tilgjengelig for transportører som frakter varer fra utlandet til Norge via tog. Hva er utfordringen her, og hva er oppfordringen fra tolldirektøren til aktørene?


- Samme oppfordring for tog som for andre transportmåter, ta løsningen i bruk så tidlig som mulig. På tog er det en stor grad av samlasting i transportene. Dette krever samarbeid mellom speditører, vareeiere og transportører.


Varer for 2800 milliarder


- Hvor mye gods går over grensen årlig, og hvem transporterer godset?


- Det er varer for rundt 2800 milliarder kroner som krysset grensen i fjor, inn og ut av landet. Alt skal registreres med riktig informasjon, og sjekkes for restriksjoner og tillatelser. Det er enorme mengder av både varer og informasjon, og veldig mange aktører. Men også slik at noen store aktører står for en betydelig del. Det betyr at vi får kontroll med mye når disse store er på plass i Digitoll, sier en engasjert tolldirektør.


- Hvor mye enklere blir fortollingen med Digitoll?


- Innsending av deklarasjonsinformasjon til Tvinn blir nokså lik, bortsett fra at deklarasjonene må sendes inn før grensepassering. Men med Digitoll blir selve grensepasseringen smidigere, når alt er i orden. For eksempel ved passering på Svinesund og Ørje får transportene i de aller fleste tilfeller grønt lys og kan passere enkelt og greit, avslutter tolldirektør Øystein Børmer praten med Logistikknyhetene.no.


Fakta: Hva er Digitoll-konseptet?


Digitoll konseptet baseres på følgende sentrale forutsetninger:


  • Informasjon leveres digitalt, før eller senest ved grensepassering.

  • Tolletaten behandler og risikovurderer informasjon før eller senest ved ankomst.

  • En i størst mulig grad automatisert grensepassering med automatisk frigjøring for valgt prosedyre.


Definisjon på Digitoll:


Konsept som understøtter digital informasjonsinnsending og oppfyllelse av pliktene (forhåndsvarsling, deklarering, melde- og opplysning og fremlegging) for aktørene i næringslivet.


Tolletaten benytter informasjonen til tollbehandling, risikovurdering og objektutvelgelse. Konseptet gir en mer automatisert og effektiv grensepassering og raskere fristilling av varer for omsetning.


Fakta om Øystein Børmer:Alder: 56

Stilling: Tolldirektør

Født: Tønsberg

Oppvokst: Oslo

Sivil status: Gift, to barn

Yrkeserfaring: Direktør og tidl. assisterende direktør i Direktoratet for økonomistyring, statssekretær i Finansdepartementet, finanspolitisk rådgiver for Høyres stortingsgruppe og diverse stillinger i Avgifts- og tollavdelingen i Finansdepartementet etter utdanningen.

Utdanning: Sosialøkonom (cand. oecon.)

Opmerkingen


Les flere artikler

Reklame

image.png
image.png
image.png
image_edited.jpg

Logistikknyhetene

Les alle artikler på Logistikknyhetene

Gå aldri glipp av en artikkel!

Ingen tidsbegrensning. Abonnementet løper til det sies opp.
Tilbudet gjelder nye abonnenter.

bottom of page