top of page

Smarte kameraer overvåker gods- og logistikkselskapene i Oslo Havn


De grå avlange kameraene gjør ikke så mye av seg, men innvendig er de fulle av det siste innen visuell overvåkningsteknologi. De avanserte kameraene overvåker og sikrer havnetrafikken i Oslos godshavn i Sydhavna. Foto: H.K Riise


Avansert kamerateknologi tas i bruk for å øke sikkerheten til 30-talls gods- og logistikkfirmaer i Norges største godshavn.


I Oslos godshavn i Sydhavna er det installert et betydelig antall avanserte kameraer.


Sammen med et oppgradert digitalt adgangssystem for havnas bygg og eiendommer bidrar dette til bedre oversikt og kontroll.


Sikringstiltakene er første fase av perimetersikring av havna. 


- Oslo havn er et knutepunkt for nasjonal og internasjonal handel og logistikk. Økt fokus på sikkerhet og beredskap fra både myndigheter og samfunn krever kontinuerlig arbeid og tiltak, sier havnekaptein Jens Petter Christensen.Havnekaptein Jens Petter Christensen i Oslo Havn.


Overvåker samfunnskritisk vareforsyning


Nærmere 30 gods- og logistikkfirmaer håndterer ulike typer varer og gods. Dette er alt fra forbruksvarer i containere, nye biler, korn, olje, salt og sement.


Havneterminalene er samfunnskritiske for byens og landets vareforsyning. Det stiller krav til overvåkenhet og sikkerhet.


Derfor tar Oslo Havn i bruk nyeste teknologi innen kameraovervåkning for bedre sikring av godshavna.


De grå avlange kameraene gjør ikke så mye av seg, men innvendig er de fulle av det siste innen visuell overvåkningsteknologi. De smarte og følsomme linsene overvåker det meste som skjer i den travle trafikkhavna.


Kameraene benytter seg av både termisk (varmesøkende) og optisk teknologi. De varmesøkende kameraene kan oppdage både personer og objekter. 


Kunstig intelligens


Ved hjelp av kunstig intelligens kan kameraene identifisere og reagere på ulike scenarier.  De identifiserer kjøretøy og andre objekter som beveger seg over både sjø og land. 


- De avanserte kameraene er et godt verktøy for havnevakten, som holder oppsyn over aktivitetene i havna døgnet rundt. Kameraene fungerer som en smart assistent som kan oppdage, gjenkjenne og varsle om hendelser. Det bidrar til god oversikt og kontroll, sier havnekaptein Jens Petter Christensen. Godt verktøy. Intelligente kameraer kan oppdage og varsle om bevegelser og hendelser i havna som er godt synlig på skjermene hos havnevakten. Prosjektleder Maren Bengtson og havnekaptein Jens Petter Christensen (til høyre) sammen med havneinspektør Mads Jørgensen Backer hos havnevakten. Emilie Lysø Groth var ikke tilstede da bildet ble tatt.  Foto: H.K Riise


Perimetersikringen er gjennomført med bistand av Securitas Technology.


Rådgivningsfirmaet HRP har bistått med kartlegging og gitt råd i valg av sikkerhetstiltak. 


- Det har vært svært givende å bidra til sikringen av Norges største havn. Det setter strenge krav til valg av løsninger og teknologi. Oslo Havn ligger langt fremme i å ta i bruk det siste innen overvåkningsteknologi, sier Geir Arne Stabæk, sikkerhetsrådgiver i HRP.  Gitt råd. Geir Arne Stabæk i rådgivningsfirmaet HRP.


På spesielt viktige områder har kameraene i tillegg radar for å kunne oppdage uønsket trafikk. 

 

- Radaren er koblet til AIS,  et system for automatisk identifikasjon av skip og dets bevegelser til sjøs. Dermed går alarmen når et skip eller et objekt som ikke er meldt inn eller er ventet beveger seg i området, sier Jens Petter Christensen. 


Det er også montert høyttalere som gir melding til mennesker eller objekter om at de må forlate områder der det ikke er lov å ferdes. En styrbar lyskaster kan brukes ved behov. 


De avanserte kameraene vil sammen med andre sikringstiltak bidra til å forebygge og hindre handlinger som kan skade samfunnskritisk infrastruktur.


- I sikkerhetsarbeidet vektlegges samordning, forebygging og beredskap, i nært samarbeid med operatørene av havneanleggene. Neste fase av perimetersikringen blir fysiske sikringstiltak, som sees i sammenheng med øvrige infrastrukturtiltak, sier Christensen.  


Sikring av skur og bygg


Oslo Havn har rundt 60 skur og bygg, som leies ut til ulike aktører. 


Etablering av et oppgradert digitalt adgangskontrollsystem sikrer mer kontroll og oversikt over havnas bygg, porter og bommer. Systemet On guard er levert av Lenel, og er i første omgang innført i åtte av havnas bygg og i ni porter. Flere bygg skal innlemmes. 

 

Adgangssystemet på en felles plattform styrt av Oslo Havn forenkler administrasjonen av adgangen til havnas områder.


- Vi har fått et system for fremtiden som gir bedre oversikt og kontroll over hva og hvem som befinner seg i havnas bygg og områder, sier prosjektleder Maren Bengtson og havneinspektør Emilie Lysø Groth, og som har stått for implementeringen. 


Hittil er nesten 70 firmaer knyttet til adgangssystemet. Det har vært et godt samarbeid med aktørene i havna. De ser fordelene med et skreddersydd digitalt adgangskontrollsystem.


- Dette gir bedre sikkerhet for både leietakerne og Oslo Havn og er vinn- vinn for alle parter, sier Prosjektleder Maren Bengtson.  


Fakta om Oslo Havn og havnesikring:


I løpet av 2023 er det installert et betydelig antall avanserte kameraer i godshavna i Sydhavna. Kameraene opereres i programmet Milestone Xprotect. 

 

Åtte bygg er tilknyttet et oppgradert, digitalt adgangssystem, styrt av Oslo Havn. Flere bygg skal innlemmes. Systemet er levert av Lenel. 


Adgangskontroll/innbruddsalarm og kameraovervåkning m/radar er knyttet sammen, slik at Oslo Havn har en felles plattform for alarmhåndtering. 


Oslo havn er porten til Norge for store mengder gods, varer og passasjerer. En vanlig uke kommer det mellom 50 og 70 skip med gods og passasjerer til havna.


Halve Norges befolkning nåes innen tre timers kjøring fra Oslo havn. Det er kort vei til jernbane og hovedvei.


Moderne godsterminaler som drives av private selskaper sørger for effektiv godshåndtering.


Godshavna i Sydhavna er definert som et område med forhøyet risiko. Her er flere virksomheter som er omfattet av storulykkeforskriften, med de krav og forventninger dette innebærer.  

 

Oslo Havns sikkerhets- og beredskapsarbeid innebærer sårbarhetsanalyser, sikkerhetsplaner- og sikring av havneanlegg, i samarbeid med operatørene av havneanleggene.


Oslo Havn legger vekt på samordning, forebygging og beredskap for å redusere sårbarhet i havnevirksomheten. 


Oslo Havn har 14 ISPS havneanlegg, sikret for å motta skip i internasjonal fart.


Havneanleggene har ulike sikringstiltak, som adgangskontroll, overvåking, gjennomsøking og visitasjon, eller kontroll med last og skipsforsyninger.  


Oslo Havn KF er integrert i Oslo kommunes samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid og flere av scenariene i kommunale risikobilde gjelder havnevirksomheten. 


Les mer om Oslo Havn her. https://www.oslohavn.no/

Comments


Les flere artikler

Reklame

image.png
image.png
image.png
image_edited.jpg

Logistikknyhetene

Les alle artikler på Logistikknyhetene

Gå aldri glipp av en artikkel!

Ingen tidsbegrensning. Abonnementet løper til det sies opp.
Tilbudet gjelder nye abonnenter.

bottom of page