top of page

Skal gjøre livsviktig værtjeneste enda bedreDen nye avtalen mellom Maersk og Lilleborg bidrar til et kutt i CO2-ustlippene med hele 90% på langdistansesjøtransport.
 

– Vi valgte Maersk fordi de hadde god dokumentasjon og system for sertifisering av biodrivstoff. De eier flåten selv og kan dermed påvirke direkte med sine beslutninger. I tillegg har de god tilgang på annengenerasjons biodrivstoff ved et stort nettverk av havner.


Det sier Sourcing Manager Karoline Lindsholm Bunzel i Lilleborg: https://www.lilleborg.no/.


I et intern-intervju forteller hun også at Lilleborg har behov for å transportere alt innkommende gods, via sjø-, bil- og togfrakt, og det fra rundt 70 lokasjoner i hele verden.


Hun legger til at Lilleborg gjør dette fordi de gjør sentrale avtale sammen med andre Orklaselskap, som gir gode betingelser.


 

De fleste leverandørene er i Europa, og noen i Asia.


I tillegg har Lilleborg utgående frakt til kunder. Da henter Lilleborgs valgte transportør varer på Ski utenfor Oslo og leverer til kunden. Denne transporten er på avtale og velges etter anbud. Ofte kan Lilleborg velge mellom flere aktører i en inngått avtale.


Generelt har transport høyt utslipp, Lilleborg må derfor optimalisere hvordan de handler så de får fulle biler, og ikke kjører med ledig kapasitet. Under Corona var det generelt et problem å skaffe nok containere, og EUs nye regelverk EU Mobility Package, har gitt noen utfordringer med tilgjengelighet i markedet på grunn av kjøretider og krav om retur til utgangspunkt. Lilleborg har likevel opprett holdt en høy leveringsgrad.

Som sourcing-ansvarlig og utviklingsdirektør/ bærekraftsansvarlig gikk Lindsholm Bunzel igjennom dokumentasjon og systemer for å kvalitetssikre at sertifisering og opprinnelsesmerking av drivstoffet er reell og kvalitativ.


Den nye transportavtalen ble tatt i bruk i februar 2023, og reduserer utslippet av CO2 med 36 tonn på «deep sea» sjøtransport.


– Det betyr at vi kutter utslippet med 90% av hva det var før, altså en kraftig reduksjon, fastslår Sourcing Manageren.


Men hun understreker også at det stilles krav for at Lilleborg skal påvirke direkte, og ta en ledende posisjon i å gjøre gode, bærekraftige valg.


– Dette gjøres ved å stille krav til egne leverandører. Valget av Maersk er bevisst, og Lilleborg oppfatter det som en stor fordel at transportøren har høy troverdighet, og ikke driver grønnvasking, sier Lindsholm Bunzel.


 

Og Maersk-avtalen har stor betydning for Lilleborgs kunder.


– Biodrivstoff koster mer enn bensin/diesel, men fordi vi har fått til en god avtale med ny leverandør vil omleggingen ikke medføre økte kostnader for kundene. Lilleborgs kunder stiller generelt høye krav til ansvarlighet, og at man ikke grønnvasker. Vi ønsker å gå foran med et godt eksempel og håper og tror at kundene våre vil være med oss på den reisen, sier Sourcing Manager Karoline Lindsholm Bunzel i Lilleborg.

Kommentare


Les flere artikler

Reklame

image.png
image.png
image.png
image_edited.jpg

Logistikknyhetene

Les alle artikler på Logistikknyhetene

Gå aldri glipp av en artikkel!

Ingen tidsbegrensning. Abonnementet løper til det sies opp.
Tilbudet gjelder nye abonnenter.

bottom of page