top of page

- Sjømat-lokomotivet dundrer likevel videre

Trettifemte måned på rad med verdivekst. Trettifem. Nesten tre år.


Martin Skaug (Foto: Norges sjømatråd)


Av Martin Skaug, Kommunikasjonsdirektør, Norges sjømatrådMen, og det er et men:


Skal man være verdensmester i forvaltning må man tåle noen år med mindre fangster av våre dyrebare fiskestammer.


Så når kvota går ned, ja, da går også eksporten ned - som det gamle jungelordet lyder.

Det er bærekraft i praksis. Sånn må det bare være.


Og dette vet vi, fordi vi har "𝐤𝐮𝐤𝐚 𝐝𝐞𝐭 𝐭𝐢𝐥" før - som det gamle jungelordet lyder.


På 60- og 70-tallet var det knapt sølv å finne i havet, blant annet fordi sildefisket hadde blitt såpass effektivt med nye fangstmetoder. Det kunne blitt skjebnesvangert.

Så når vi i 2024 merker kvotereduksjonen på torsk i eksporttallene, så er det med en framsynhet vi aldri må ta for gitt.


Sjømatlokomotivet dundrer likevel videre.


Og det er fremdeles gunstig å eksportere når valutasituasjonen er som den er - og når vi sammenligner med januar i 2023, så har kronen 𝘴𝘷𝘦𝘬𝘬𝘦𝘵 𝘴𝘦𝘨 𝘴𝘦𝘬𝘴 𝘱𝘳𝘰𝘴𝘦𝘯𝘵 mot euro. Det blir rekorder av sånt.


Ikke at rekordene i seg selv er så sabla viktige. Det er en lek med tall, men sier likevel noe om et umettelig jag etter smakfull og sunn sjømat fra fedrelandet.


Så selv om det fremdeles er usikkerhet rundt den økonomiske utviklingen ute i verden, har inflasjonen i de siste månedene falt raskere enn forventet.


Det vil være positivt for etterspørselen etter norsk sjømat i et marked som i 2023 sto for 68 prosent av eksportverdien for norsk sjømat.


Det forventes en økt kjøpekraft hos husholdningene i euro-området i år.

Og når det er økt kjøpekraft blir det økte verdier - som det gamle jungelordet lyder.


Det er bra for norsk sjømat!

Comments


Les flere artikler

Reklame

image.png
image.png
image.png
image_edited.jpg

Logistikknyhetene

Les alle artikler på Logistikknyhetene

Gå aldri glipp av en artikkel!

Ingen tidsbegrensning. Abonnementet løper til det sies opp.
Tilbudet gjelder nye abonnenter.

bottom of page