top of page

Redaktørens innspill: Vårslepp av logistikk-studenter

– Vakkert og varmt innendørsvær i Trondheim i dag (utenfor 5,5 på plussiden), perfekt for disse avsluttende akademiske-sesongen-aktivitetene, kunne logistikkprofessoren ved SINTEF/NTNU, Jan Ola Strandhagen, meddele denne uka.

Han snakker også om mye bananer, brus og søtsaker i sikte, men ingen ChatGPT eller ulovlige ting.

– Det gjør meg glad og optimistisk med tanke på den unge generasjonen. Ivrige, lærevillige for å bli gode mennesker uten snarveier. Takk for denne sesongen, ha en fin sommer; and see you soon somewhere around, var logistikkprofessorens melding ut til et nytt studentkull som hadde vårslepp denne uken.

Logistikkstudenter snart klar for vårslepp.

Som tidligere redaktør i Logistikk Inside var jeg så heldig å ha Strandhagen med som fast skribent i en av mine faste spalter: Innsikt.

Opp i all logistikkstudiet-materien reflekterer sunnmøringen Strandhagen også om livet ellers.

– Bakteppet for det som skaper logistikkturbulens er trist. Pandemi, krig, tørke og boikott. Legg på et hav som stiger og temperaturer som øker, og noen uplanlagte hendelser som den i Zues-kanalen for et par år siden.

En døråpner for effektiv verdikjede

Det er litt rart å tenke på, at det snart er 20 år siden logistikkprofessoren ved SINTEF/NTNU ble hedret Logistikkprisen 2004, LOGMAs høyeste utmerkelse for generelle bidrag til fremme av logistikken eller oppnådd konkrete resultater innen området.

Men så har da også Strandhagen som professor ved NTNU og forsker ved SINTEF gjennom flere forskningsprosjekter bidratt til å utvikle nye løsninger tilpasset ulike bedrifter.

Spesialiteten har vært Produksjonslogistikk, noe han anser som en viktig del av det totale logistikk-bildet.

Han står også bak flere lærebøker innen logistikk-faget.

Produksjonslogistikk mellom to permer

I 2021 kom han ut med ny lærebok innen Produksjonslogistikk.

Foruten Jan Ola Strandhagen er også Anita Romsdal og Jo Wessel med som forfattere.

Boken forklarer hvilke metoder og verktøy som trengs for å skape konkurransekraft gjennom logistikken. Den gir både studenter og bedrifter oppdatert kunnskap om logistikk i et digitalt samfunn.

– Den fjerde industrielle revolusjon er godt i gang. Det åpner for stadig nye muligheter, fortalte Jan Ola Strandhagen til undertegnede i forbindelse med utgivelsen av boken, støttet av Fagbokforlagets lærebokstipend.

– Mange norske bedriftsledere vil gjerne dele sine erfaringer. Vi akademikere ønsker å skape koblinger mellom bedrifter og studenter slik at bedriftene kan utvikles sammen med læringen hos studentene, sier logistikkprofessoren og lærebokforfatteren.

En døråpner for effektiv verdikjede

Strandhagen betraktes som en døråpner for effektiv verdikjede. Ifølge professoren selv er logistikk kjernen i et moderne samfunn. Studenter og fremtidens logistikere er logistikkprofessorens viktigste sparringspartnere på teknologiens høyborg, NTNU, i Trondheim, hvor han har vært på fulltid siden 2014.

Strandhagen var også nærmere 30 år i SINTEF, oghan var senterleder for SFI NORMAN (senter for forskningsdrevet innovasjon; Norwegian Manufacturing) fram til avslutningen i 2014.

Vi er ved et veiskille. Og den bærekraftige veien er ikke så godt skilta. Men noen kjennetegn kan vi se, og noen flere kan vi lage sammen, sammen med ungdommen. Men det er vanskelig, og det er noen store dilemma på veien der vi ikke kan gjøre som Peer Gynt; å gå utenom. Og logistikk er i kjernen av det hele.

Logistikkprofessor ved NTNU, Jan Ola Strandhagen, regnes for en døråpner for effektiv verdikjede. Foto: Per Dagfinn Wolden

Logistikk i Gjøvik

Lurer du på hvordan varene i butikken kommer frem? Lurer du på hvorfor så mange varer er ”made in China”? Er du interessert i å forstå reisen fra en råvare til ferdig produkt?

Logistikk handler om hvordan flyten av ulike enheter eller “ting” mellom ulike steder kan styres.

Ønsker du en utdanning hvor du er kvalifisert for jobb etter tre år, men også er kvalifisert for å ta en master? Da kan Bachelor i logistikkledelse være noe for deg.

Bachelor i logistikkledelse er et treårig studium. I de to første årene får du grunnleggende kunnskap i logistikk, økonomi- og ledelsesfag. Det tredje året fordyper du deg i logistikkledelse og avslutter med en bacheloroppgave.

Det var reklamen for studiet logistikkledelse ved NTNU i Gjøvik.

Studiet gir deg en dybdeforståelse om hvordan bedriftens verdikjede henger sammen, hvordan produksjonen internt i bedriften organiseres og hvilken verdi en effektiv transport kan bidra med for å få varen frem til kunden. Du får en utdannelse som kombinerer en grunnleggende forståelse for økonomi og ledelse med en fordypning i logistikkledelse.

Studiet er utviklet for de som har interesse for vareflyten i en organisasjon, med fokus på prosessutforming, logistikkledelse og transport. NTNU i Gjøvik har tett samarbeid med industri- og transportmiljøet i regionen, som er blant de beste i verden på sine områder. Det bidrar til relevante og spennende problemstillinger for deg som student.

Logistikk i Trondheim

Ønsker du å fordype deg i, og arbeide med, logistikk? Synes du transport og distribusjon, produksjon, innkjøp, lager og verdikjede er spennende temaer? Er du opptatt av hvordan du kan bruke utdannelsen til å utvikle bærekraftige logistikkløsninger ved hjelp av digitalisering? Høres det interessant å kombinere teknologi, økonomi og ledelse til å endre og forbedre prosesser i bedrifter og offentlige virksomheter? Liker du å strukturere, optimere, koordinere, planlegge og styre? Da er logistikkingeniør absolutt noe for deg.

Det var reklamen for studiet Logistikkingeniør, Bachelor i ingeniørfag ved NTNU Trondheim.

Spesialisering

Spesialiseringen gir deg grunnlag for å utvikle logistikk- og innkjøpsfunksjonen i egen organisasjon. Du blir kjent med teorier, grunnprinsipper og konsepter innen logistikk-, innkjøps- og leverandørledelse, og du lærer hvordan disse kan brukes til å analysere og styre logistikkprosessene i en verdikjede. Spesialiseringen er relevant for alle bedrifter og organisasjoner, både private og offentlige, som har utfordringer knyttet til logistikk og innkjøp.

Det var reklamen for studiet Organisasjon og ledelse (erfaringsbasert masterprogram), Logistikk- og innkjøpsledelse – Spesialisering, også ved NTNU Trondheim.

Logistikk i Molde

Liker du å planlegge, administrere og organisere? Da har du anlegg for logistikk og Supply Chain Management (SCM).

Logistikk dreier seg om å få best mulig flyt og å oppnå høyest mulig effektivitet. Gode logistikkløsninger er derfor viktig for å sikre bedrifters konkurranseevne. Personer med denne utdanningen er derfor ettertraktet for næringslivet.

Det var reklamen for studiet Bachelor i logistikk og SCM ved Høgskolen i Molde (HiM)

Studiet gir deg en bred og etterspurt kompetanse. Logistikk og Supply Chain Management handler om å analysere, drifte og utvikle vare- og informasjonsstrømmer i en bedrift eller mellom flere bedrifter.

Effektiv logistikk og transport blir viktigere for et næringsliv som blir stadig mer konkurranseutsatt og internasjonalisert. Studiet gir deg også god innsikt i miljø- og klimamessige problemstillinger, særlig knyttet til transport.

Bachelorgraden i logistikk og SCM er en yrkesrettet utdanning som kvalifiserer deg for stillinger innen:

  1. Transportselskap: (drift, planlegging og økonomistyring)

  2. Industri- og handelsbedrifter: (transport-, distribusjons-, innkjøps- og logistikkavdelinger, konsulent- og utredningsvirksomhet

  3. Offentlig forvaltning (for eksempel Statens vegvesen, kommuner og fylkeskommuner)

  4. Studiet kan bygges på med mastergrads-studier i logistikk

Riktig god helg!

Les flere artikler

Reklame

image.png
image.png
image.png
image_edited.jpg

Logistikknyhetene

Les alle artikler på Logistikknyhetene

Gå aldri glipp av en artikkel!

Ingen tidsbegrensning. Abonnementet løper til det sies opp.
Tilbudet gjelder nye abonnenter.

bottom of page