top of page

Redaktørens innspill: Kvinner i høyt tempo og uavbrutt vareflyt

I redaktørens innspill denne uken velger jeg å sette søkelyset på kvinnen i næringen. For logistikken med høyt tempo og en uavbrutt vareflyt trenger så sårt flere kvinnfolk. Men vi har jenter i bransjen som inspirerende kraft for logistikken og terminal-virksomhetene. Med sin innsikt er deres prestasjoner innen terminal og 3PL en av virksomhetenes viktigste suksessfaktorer.

Det spiller jo ingen rolle om du er mann eller kvinne. Og selv om stadig flere kvinner finner veien til den mannsdominerte transport- og logistikknæringen, så er det stor mangel av dem på terminalen.

Nylig så jeg et innslag i TV Vest som fokuserte på kvinner i mannsdominerte yrker.

I innslaget fra Kuehne+Nagel-terminalen kom det sterke anbefalinger til kvinner om å vinkle seg inn på transport- og logistikknæringen, først og fremst til terminalen.

På K+N-terminalen er Camilla én av ti terminalansatte.

– Det er for lite, mener hun.

Derfor ønsker hun seg minst to-tre kvinnelige kolleger til, og oppfordrer på det sterkeste også andre jenter til å søke seg til dette spennende fagområdet.

Og på spørsmål om hvorfor det bare er hun som kvinne på terminalen svarer hun følgende:

– Det skyldes nok det mannlige miljøet, og at det kanskje kan virke litt tungt arbeid av og til.

Men hun understreker følgende:

– Med alle tekniske hjelpemiddel som finnes i dag trenger en ikke være mann lenger for å klare dette, sier Camilla.

Derfor oppfordrer hun andre kvinner og jenter til å prøve et svært spennende og interessant yrke med lager, logistikk, mobilisering, demobilisering, lasting, lossing, ja, faktisk litt av alt.

– Gjør jobben vel så godt som en mann

– Det er ingen grunn til at en jente ikke skal gjøre jobben vel så godt som en mann, sier Department Manager Tommy Oftedal (bildet) på K+N-terminalen i Stavanger.

Han er glad for endelig å ha fått en jente blant kollegiet på terminalen.

– Vi trenger nok langt flere kvinner som har lyst til å lære faget, fortsetter han.

Oftedal viser til at det generelt er bare to-tre jenter blant 70 søkere til en terminal-stilling.

Dette tror han skyldes en misoppfatning om at dette er et fysisk mannsyrke.

– Det kan også virke som at det ikke er like spennende som å kjøre lastebil. Tror nok det er mye av årsaken til at jenter velger andre retninger etter videregående, sier Oftedal.

Og så kommer han med en oppfordring:

– Lager og logistikk er et meget spennende yrke med masse variert arbeid i en spennende hverdag.

Og Camilla følger på:

– Kjør på jenter, vi trenger kvinnfolk.

Tina i 3PL-teamet

Hos NTEX i Vestby jobber elleve personer, inkludert Tina Johannessen, med tredjepartslogistikk, 3PL.

– Jeg begynte å jobbe her for snart et år siden. I utgangspunktet satset jeg mest på å plukke varer, men nå tar jeg også hånd om en del kontorarbeid, som for eksempel ordrebehandling.

Det sier Tina Johannessen, en av tre kvinner på Ntex-teamet i Vestby sør for Oslo.

Foreløpig håndterer 3PL-teamet primært boblebad, vedovner og trampoliner. Hvilke typer produkter det er snakk om varierer fra periode til periode. Er varene mindre sendes de som regel med PostNord. I tilfeller hvor leveransen er større, håndteres den internt i NTEX.

I løpet av sin tid i NTEX har Tina Johannessen jobbet operativt, og vært hands-on på lageret. Hun har også tatt på seg mer ansvar for planlegging, og kundedialog. Denne erfaringen har gjort det mulig for henne å reflektere over kravene for å lykkes i denne bransjen.

– Det er avgjørende at vi deler kunnskap mellom oss. Ingen vet alt, men som gruppe har vi mye kunnskap. Hvis vi tar oss tid til å spre og dele denne kunnskapen, er det mye større sjanse for å lykkes, sier Tina. Hun fortsetter:

– I mer intensive perioder kan det være utfordrende å holde tritt med kunnskapsdeling, men vi tar igjen det senere. Vi har et veldig hjelpsomt og høflig miljø her.

Selv om Johannessen er relativt ny i NTEX betyr ikke det at hun er ny i bransjen.

Hennes tidligere arbeidserfaringer har gitt henne et solid grunnlag for å sammenligne og trekke konklusjoner om NTEX.

Ifølge Johannessen er teamets evne til å hele tiden gå i dialog med kundene, gi dem nødvendig informasjon og administrere deres forventninger, den største styrken til de som jobber med 3PL i NTEX.

Jeg heier på jentene! God helg!

Comments


Les flere artikler

Reklame

image.png
image.png
image.png
image_edited.jpg

Logistikknyhetene

Les alle artikler på Logistikknyhetene

Gå aldri glipp av en artikkel!

Ingen tidsbegrensning. Abonnementet løper til det sies opp.
Tilbudet gjelder nye abonnenter.

bottom of page