top of page

Redaktørens innspill: Arendalsuka rett rundt hjørnet – Logistikknyhetene.no skal dit

Arendalsuka er en demokratisk møteplass for alle som er engasjert i samfunnet vi lever i. Dette er arrangementet for deg som vil være med å lytte til, debattere og løse dagens og morgendagens samfunnsutfordringer.

Det får være noe av reklamen for Arendalsuka 2023, 14. til 18 august.

Mandag går startskuddet. Rundt 1700 arrangementer og 200 stands fyller Arendal sentrum i fem dager til ende.

Les om Arendalsuka her: https://www.arendalsuka.no/

Det sies at Arendalsukas kvalitet skapes ved at alle arrangører og standsutstillere behandler samfunnsspørsmål på en åpen, tilgjengelig og respektfull måte.

Arrangøren jobber da også for at Arendalsuka skal være en årlig nasjonal arena hvor aktører innen politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid.

Den er partipolitisk uavhengig, og har som mål å styrke troen på politikk og politisk debatt. Arendalsuka vil på denne måten bidra til å styrke kraften i vårt levende demokrati.

Under Arendalsuka setter organisasjoner, politiske partier, næringsliv og mediehus fra hele landet viktige samfunnstema på dagsorden i egne arrangementer.

Vi kan velge og vrake i bransje-stoff

Tradisjonen tro er som vanlig TØI godt representert under Arendalsuka, med blant annet seminar i Samferdselsteltet.

De stiller spørsmålet: Hva må vi slutte med for å nå våre klimamål?

Men spørsmålet er også om det er mulig, og hvilke faktorer som står i veien.

Uansett tegner det til en god, faglig diskusjon på TØIs arrangement torsdag 17. august.

NHO Logistikk og Transport (NHO LT) er også klar for Arendalsuka 2023. I tillegg til å delta i ulike panelsamtaler, arrangerer NHO LT sitt eget spor på MØR Biffhus samme dag.

Her stilles det spørsmål som: Hvordan kan ny teknologi bidra til økt verdiskapning. Hvordan løse mobilitetsbehov og kutte infrastruktur-investeringer?

Frem mot 2040 forventes 20-30 % vekst i mobilitetsbehovet i Norge (økonomisk vekst og økt befolkning). Samtidig ønsker vi å øke verdiskapningen og redusere behov for investering i infrastruktur. Hvordan må ny teknologi og digitale løsninger benyttes for å oppnå dette?

NHO LT lanserer også en ny rapport om Mobilitet 2040.

Bidrar lastebilen til å nå klimamålene, eller er den en klimasinke?

Det er spørsmål Norges Lastebileier-Forbund (NLF) stiller i Samferdselsteltet.

Det er seks år til 2030. Seks år på å innføre og lykkes med alle tiltak som skal til for å halvere utslippene fra transport. Noen mener det kan gå, andre mener det er urealistisk.

Det er også tema på NHO – Grønt Landtransportprograms (GLP) seminar tirsdag 15. august.

GLP nekter å gi opp kampen, og jobber jevnt og målrettet. Både politikerne og næringen selv må ta sitt ansvar for at vi skal lykkes.

– Bærekraftig logistikk er mer enn grønn energi. Det er en endringsreise.

Det er sentrale tema for sjø- og havneaktørene på Arendalsuka.

Bransjeaktører må tenke nytt. Og markedet må endre sine krav og forventninger til hvordan målene skal nås.

Norge har som målsetting at utslippene skal reduseres med 55% innen 2030. I samme periode skal eksporten økes med 50%. Dette kan vise seg å være et bærekraft-paradoks.

Fremtidens varelevering: Bærekraftig innovasjonskappløp eller cowboytilstander

Helthjem-sjefen, Anders Lunde Angen, er klar for Arendalsuka 2023. Han oppfordrer alle som er interessert i viktige tema for samfunnsutviklingen i Norge til å oppsøke arrangementet.

– Her, understreker han, får du anledning til å møte Norges raskest voksende pakkedistributør: https://helthjem.no/ med de mest fornøyde kundene.

Lunde Angen forteller at han setter stor pris på å bli invitert av: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) for å bidra i sesjonen: «Fremtidens varelevering: bærekraftig innovasjonskappløp eller cowboytilstander»: https://logistikknyhetene.no/2023/08/10/fremtidens-varelevering-baerekraftig-innovasjonskapplop-eller-cowboytilstander/

En helt annen verden

Forbrukernes behov og preferanser har endret seg i takt med bruken av digitale løsninger, og vi ser at grensen mellom de tradisjonelle postaktørene og øvrige aktører i leveransemarkedet er i ferd med å viskes ut.

Posten Norge har levert brev og pakker til befolkningen i 376 år.

De siste 20 årene har postmarkedet endret seg betydelig, særlig i form av en drastisk reduksjon av brevforsendelser og en økning i pakker som sendes.

I dag kan forbrukere få levert nærmest hva som helst hjem. Det er en rekke ulike aktører å velge blant, og det aller meste av bestilling og kommunikasjon foregår digitalt.

Flere disruptive aktører setter i dag sitt preg på markedet, og også de tradisjonelle postaktørene har satt opp innovasjonstakten.

Innovasjonskappløpet

Mandag 14. august setter Arendalsuka søkelys på følgende spørsmål:

Er det grenser for hva som skal kunne bestilles levert hjem på dørmatta?

Blir forbrukere og bærekraft hensyntatt i innovasjonskappløpet?

Er Distrikts-Norge en taper i leveransemarkedet?

Fører digitalt utenforskap til at ikke alle har samme tilgang til leveransemarkedet?

Ja, her er det mye å gripe tak i.

Vi treffes på Arendalsuka! God helg!

Comments


Les flere artikler

Reklame

image.png
image.png
image.png
image_edited.jpg

Logistikknyhetene

Les alle artikler på Logistikknyhetene

Gå aldri glipp av en artikkel!

Ingen tidsbegrensning. Abonnementet løper til det sies opp.
Tilbudet gjelder nye abonnenter.

bottom of page