top of page

Partilederdebatt hos Ole og Ingelin

Transport- og logistikknæringens ungdomspolitikere tar NTP, samferdsel og grønn transport på alvor.NHO LTs næringspolitiske direktør Ole Andreas Hagen og hans kollega, GLPs Ingelin Noresjø inviterte lederne for ungomdspartiene til Næringslivets Hus mandag kveld.


Og tema for Ungdomspartilederdebatten om samferdsel og grønn transport handlet selvsagt NTP og det grønne skiftet. Og med stort engasjement, både rundt kommende NTP, Nord-Norgebane og det grønne skiftet.


Både høyre- og venstresida var også opptatt av private vs offentlige løsninger og næringslivets transporter.


Se debatten her fra Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27, Oslo: https://lnkd.in/dhNCzjHY.


Etter Logistikknyhetene.nos mening hadde ungdomspolitikerne stor respekt for dine moderpartiers meninger rundt samferdsel.


Men de understreket at dette er et viktig tema som fortjener økt oppmerksomhet.

Alle fremhevet at samferdselspolitikken er avgjørende for effektiv transport av varer, tjenester og for at vi skal komme oss fra A til B.


Dette understreket da også NHO LTs Ole Andreas Hagen som ledet debatten med stødig hånd.


Og han kunne fortelle ungdomspolitikerne følgende:


- Norsk transportsektor har like stor verdiskaping som fiskenæringen, og har høye utslipp med stort potensiale til å kutte raskt og rimelig.


Transportsektoren er Norges største utslippssektor, og avgjørende for å nå klimamålene i 2030.


Men akkurat det er ungdommen fullstendig klar over, og er noe de vil jobbe for å motvirke.


I likhet med andre politiske områder, er det naturlig at moder- og ungdomspartiene kan ha ulike synspunkter på hvordan vi best kan løse fremtidens utfordringer innen samferdsel.

Men de unge meninger uteble på en måte, bortsett fra en litt friskere tone enn den litt eldre garde politikere.

Comments


Les flere artikler

Reklame

image.png
image.png
image.png
image_edited.jpg

Logistikknyhetene

Les alle artikler på Logistikknyhetene

Gå aldri glipp av en artikkel!

Ingen tidsbegrensning. Abonnementet løper til det sies opp.
Tilbudet gjelder nye abonnenter.

bottom of page