top of page

– På godt og vondt – Men samferdsels-satsingen fortsetter

– Etter to år med å snakke ned ambisjonsnivået oppfatter vi heller dette som en videreføring av samferdselspolitikken.NHO LT-sjef Are Kjensli konstaterer med glede at dagens NTP-fremleggelse gir gjennomslag for økt satsing på forskning og innovasjon. Foto: Per Dagfinn Wolden


Det er blant annet kommentaren fra NHO LTs adm. direktør Are Kjensli i forbindelse med NTP-fremleggelsen fredag.


– Regjeringen fortsetter med dette satsingen på norsk samferdsel, understreker han.


Av totalt 1308 milliarder kroner er planen å investere 574 milliarder kroner på riksveier, 65 milliarder til fylkesveier og 436 milliarder kroner til jernbane.


100 milliarder finansieres med bompenger.


– Dagens gladsak


Dagens gladsak for NHO LT er den varslede satsingen på forskning, teknologi og en ny forskningssenter-ordning: Transport 2050.


- Vi har kjempet i mange år for å styrke nettopp denne sektoren gjennom vårt prosjekt Mobilitet 2040. Med dagens fremlegging har vi fått gjennomslag for økt satsing på forskning og innovasjon, som vi mener er helt avgjørende for å dekke mobilitetsbehovet i fremtiden, øke verdiskapningen og redusere behovet for å investere i infrastruktur, sier Are Kjensli.


- Solide investeringsrammer


- Dette er jevnt over solide investeringsrammer til både vei og bane, og det er bra at fylkesveiene blir prioritert. Når det gjelder jernbanesiden må vi forutsette at gods på bane, hovedsakelig investeringer i terminaler og krysningsspor, får sin nødvendige andel, sier NHO LTs næringspolitisk direktør Ole Andreas Hagen.


Det er lagt opp til økte rammer for drift og vedlikehold, for å demme opp vedlikeholdsetterslepet.


– Her forventer vi at dette gir færre hendelser som for eksempel Randklev bru, fremhever NHO LT-direktøren.


Og når det gjelder klima understreker Hagen viktigheten av fokus på det grønne skiftet, som grønt skipsfartsprogram og milliard-satsing på grønn luftfart.


Totalt er det satt av 3,7 milliarder kroner til blant annet tungbil-pakke inklusiv lade- og fylleinfrastruktur, kombinert med døgnhvileplasser.


Det mener Hagen er positivt.


Men så kommer en skuffelse


Det settes av 34 milliarder til kystformål for å styrke sjøtransporten og utvikle havnene.


- Vi synes det blir mye snakk om fiskerihavner og lite konkret for å utvikle godshavnene. Vi forventer at godshavnene får sin nødvendige andel, understreker Hagen. 

Kommentare


Les flere artikler

Reklame

image.png
image.png
image.png
image_edited.jpg

Logistikknyhetene

Les alle artikler på Logistikknyhetene

Gå aldri glipp av en artikkel!

Ingen tidsbegrensning. Abonnementet løper til det sies opp.
Tilbudet gjelder nye abonnenter.

bottom of page