top of page

Nå må Stortinget ta ansvar

Dobbeltspor på Ofotbanen, Norges desidert viktigste jernbanestrekning, er en nasjonal nødvendighet. Den har ingen alternativer. Den er avgjørende for folk, fisk, forsyninger og forsvar. Vi kan ikke leve med at en bane som er helt avgjørende, bare blir halvt utbygd. Løsningen er enkel, dobbeltspor hele veien, skriver artikkelforfatterne i denne kronikken.


(Foto: LKAB)


Av NHO Nordland og LO Nordland


Norges viktigste jernbanestrekning har mer eller mindre vært stengt siden desember i fjor.


To togavsporinger har kostet milliarder av kroner og sendt tonnevis med sjømat og malm på veien med trailere. Situasjonen er kritisk og får direkte konsekvenser for næringslivet og nasjonal sikkerhet.


Regjeringens løsning på problemet er penger til to til tre nye krysningsspor. Det er selvsagt kjærkomment. Men dobbeltspor, det som virkelig trengs for å løse problemene som setter både arbeidsplasser og forsvarsevne i fare, mener samferdselsministeren ikke er nødvendig nå. Det er alvorlig. Kortsiktige løsninger er ikke nok.


Nordens Suez-kanal for jernbaneeksport


Ofotbanen er som Nordens Suez-kanal for jernbaneeksport. Den er veien inn og ut av Arktis og er avgjørende viktig for transport av sjømat og mineraler til Europa, og dagligvarer og post fra sør til nord. Og jernbanen har lenge vært presset til sitt ytterste.


Fra 2012 til 2022 økte malmtrafikken med 30 prosent på grunn av lengre tog og større aksellast. I løpet av disse ti årene har mengden varer som eksporteres fra Nord-Norge også blitt tredoblet. Bare i 2022 ble 240.000 tonn sjømat sendt med banen. Dette har ikke bare akselerert slitasjen på skinnene, men også økt presset på en allerede sprengt kapasitet.


Hvis denne utviklingen fortsetter, vil jernbanen ikke klare å håndtere mer gods fra 2026.

Dette betyr at all vekst og transport fra viktige næringer som oppdrett, fiskeri og grønn industri må finne andre veier til markedene. Men alternative transportruter er omtrent ikke-eksisterende, bortsett fra mer tungtransport på veier som allerede er overbelastet. Næringslivet har arbeidet målrettet med å flytte gods fra vei til bane. Skal vi nå klimamål må investeringer i bane følge etter.


Kritisk for sikkerhet og beredskap


Avsporingen har også tydeliggjort hvor sårbar nåværende infrastruktur er, og hvor viktig Narvik og Ofotbanen er for eksport, kritisk import og nasjonal sikkerhet.


De nordiske forsvarssjefene har pekt ut Ofotfjorden og Narvik som en av fire sentrale fjorder og havner for å sikre militære forsterkninger til hele Norden. Enhver forstyrrelse og stans på Ofotbanen truer derfor ikke bare grunnleggende samfunnsfunksjoner, råstofftilgang, sikker drift, konkurranseevne og arbeidsplasser.


Norge og NATOs forsvarsevne risikerer også å bli svekket. Og det er ikke bare en påstand fra oss som signerer dette innlegget. Forsvaret har allerede uttalt at i en krigssituasjon ville avsporingen vært svært alvorlig for NATO.


Stortinget må ta ansvar


Ofotbanen er Norges desidert viktigste jernbanestrekning. Den har ingen alternativer. Den er avgjørende for folk, fisk, forsyninger og forsvar. Vi kan ikke leve med at en bane som er helt avgjørende, bare blir halvt utbygd. Løsningen er enkel, dobbeltspor hele veien.


Derfor forventer vi at stortingspolitikerne tar ansvar når den nasjonale transportplanen kommer til behandling i Stortinget. Det handler om å prioritere vekst og verdiskapning i hele Norge, men også, i aller høyeste grad, vår felles trygghet, sikkerhet og beredskap.


(Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.)

Comentarios


Les flere artikler

Reklame

image.png
image.png
image.png
image_edited.jpg

Logistikknyhetene

Les alle artikler på Logistikknyhetene

Gå aldri glipp av en artikkel!

Ingen tidsbegrensning. Abonnementet løper til det sies opp.
Tilbudet gjelder nye abonnenter.

bottom of page