top of page

Må søke om passering over Bjørnefjell

Transportører kan igjen søke om tillatelse til midlertidig passering over Bjørnfjell utenfor åpningstiden.På grunn av at Ofotbanen er stengt mellom Bjørnfjell og Vassijaure i Sverige og innskrenkede åpningstider på Bjørnfjell tollsted, har Tolldirektøren, Øystein Børmer, vedtatt en midlertidig forskrift om unntak fra kravet til vareførsel på vei med åpent tollsted. Foto: Per Dagfinn Wolden


Ofotbanen er igjen stengt for trafikk mellom Bjørnfjell og Vassijaure i Sverige etter to nye avsporinger.


Dette skjedde kort tid etter at Ofotbanen åpnet igjen for trafikk den 20. februar.

Ny midlertidig forskrift om unntak fra kravet til vareførsel over det åpne tollstedet Bjørnfjell er oppdatert.


Transportører som tidligere har hatt midlertidig tillatelse må søke om dette på nytt.Dette betyr at transportører kan søke om tillatelse til passering over Bjørnfjell utenfor åpningstiden.


Transporten av varer til Nord-Norge, som skulle vært sendt med Ofotbanen, må derfor midlertidig sendes med tog fra Alnabru og losses i Kiruna for videre transport på vei til Narvik. Dette medfører at varene må innpassere til Norge ved Bjørnfjell tollsted.


Forskriften trer i kraft straks og gjelder inntil annet fastsettes av tollmyndighetene. Tollmyndighetene tar sikte på å oppheve forskriften når Ofotbanen åpnes igjen.

Comments


Les flere artikler

Reklame

image.png
image.png
image.png
image_edited.jpg

Logistikknyhetene

Les alle artikler på Logistikknyhetene

Gå aldri glipp av en artikkel!

Ingen tidsbegrensning. Abonnementet løper til det sies opp.
Tilbudet gjelder nye abonnenter.

bottom of page