top of page

Logistikk-rekruttenes klare oppfordring: - Finn løsningene og løs dem

- Behovet for logistikkingeniører er stort og i en fremtidsrettet næring vil de være essensielle for å kunne identifisere og finne nye løsninger.


Logitas-leder Mathilde Audiau mener at dagens digitaliserte samfunn er med på å stadig endre bransjen, noe som gjør at teknologisk innovasjon er med på å revolusjonere måten vi jobber på.


Ifølge rekrutten til logistikkindustrien er det å se etter bærekraftige løsninger, og det å løse dem, avgjørende for både bransjens fremtid og ikke minst miljøet.


Mathilde Audiau forteller til Logistikknyhetene.no at hun ser på dagens logistikkindustri som en svært dynamisk bransje i stadig endring.


22-åringen er styreleder i Logitas og har lagt bak seg 1.året på Bachelor i Logistikkingeniør ved NTNU i Trondheim.


Hun har også tjenestegjort 18 måneder ved Garnisonen i Sør-Varanger som troppsassistent.


I praten med Logistikknyhetene.no fremhever Mathilde Audiau at dagens digitaliserte samfunn er med på å stadig endre bransjen, noe som gjør at teknologisk innovasjon er med på å revolusjonere måten vi jobber på.


- Det økende fokuset på bærekraft stiller høyere og høyere krav til bransjen til å finne nye og bedre miljøvennlige løsninger.


– Det må du forklare litt nærmere?


- Logistikken er helt klart en svært viktig del av næringslivet. En av de første tingene vi ble fortalt da vi begynte på studiet var at «Ingen merker det når logistikken er på plass, men alle merker det når den ikke er det», sier Audiau som understreker følgende:


- Behovet for logistikkingeniører er stort og i en fremtidsrettet næring vil de være essensielle for å kunne identifisere og finne nye løsninger.


Logitas-lederen har klare meninger om hvordan transport- og logistikk-næringen må møte utfordringene for å lykkes.


Logistikknyhetene.no spør hvilke rekrutter det er logistikk-Norge og transport- og logistikknæringen trenger i dag?


- Nye arbeidere burde alltid være gode på de mest moderne løsningene bransjen har å tilby. De burde være nytenkende og fleksible nok til å implementere nye løsninger i eksisterende systemer.  En viktig egenskap er nettopp det å være løsningsorientert og evne å se muligheter fremfor kun begrensninger.


– Og hva kan logistikkingeniøren bidra med i så måte?


Logistikkingeniørutdanningen gir elevene et svært godt grunnlag innen logistikkfaget. Derimot er det den teknologiske kunnskapen som gjør utdanningen til en ingeniørutdanning.


– Og her er logistikkingeniører ved NTNU løsningen?


– Ja, her blir vi opplært innen det mest faglige og relevante av logistikksimuleringssoftware. For annen simulering og optimering gir utdanningen utmerket opplæring i microsoft excel, god opplæring i python og java, og en introduksjon til maskinlæring. Med logistikkingeniører får man ikke en hammer, man får et verktøysskrin, forteller en fremoverlent Mathilde Audiau til Logistikknyhetene.no.


- Hvor stort er behovet for logistikkingeniøren?


- Vi har sett gjennom vår diplomundersøkelse at behovet er svært høyt. Firmaene som ansetter logistikkingeniører, dekker de fleste bransjer og størrelser. Jeg liker å si at de som vet de trenger logistikkingeniører ansetter, de som ikke ansetter vet ikke at de trenger oss enda.


– Og hva kjennetegner en ansvarsfull og engasjert Logistikkingeniør til en bedrifts Supply Chain-avdeling?


- For å ta de riktige SCM-avgjørelsene må man kunne så mye om supply-chain og markedet som mulig. En engasjert logistikkingeniør burde konstant se etter endringer i markedet, og være fleksibel nok til å kunne utnytte dem. En ansvarsfull logistikkingeniør burde ha lagt planer i hopevis i tilfelle situasjonen ikke er slikt den originalt fremstod. En god logistikkingeniør burde derfor være nysgjerrig og fleksibel, sier Logitas-lederen.


- Verdikjeder er som regel komplekse, og hvor det er viktig at du er løsningsorientert. Hva kreves for å løse oppgaver av stor betydning for en bedrift?


- For å løse oppgaver av stor betydning for en bedrift er det flere faktorer som må tas i betraktning. Verdikjeder er dynamiske og i stadig endring.  Det er avgjørende å ha en helhetlig forståelse for hvordan de ulike prosessene fungerer og henger sammen.


- Hva kan gjøres for å endre og forbedre de ulike prosessene og hvordan kan det gjøres på en optimal måte?


- Det kreves at man er løsningsorientert og analytisk slik at man evner å se muligheter for å identifisere utfordringer og utvikle effektive løsninger. Ofte vil man også måtte være kreativ og «tenke utenfor boksen» for å finne nye tilnærminger i et samfunn i stadig endring. Videre vil jeg også trekke fram viktigheten med samarbeid og kommunikasjon. Verdikjeder er som nevnt komplekse og for å effektivt kunne løse problemer er det avgjørende at man klarer å samarbeide, og har en god kommunikasjon med alle de involverte leddene.


- Som Logistikkingeniør vil du ha en spennende og utfordrende stilling i en fremtidsrettet næring. Hva anser du som de mest sentrale arbeids- og ansvarsområder?


- Som logistikkingeniør er du kvalifisert for en rekke ulike jobber i industri og offentlig sektor. De mest sentrale arbeids- og ansvarsområdene vil inkludere planlegging og styring av forsyningskjeder samt optimalisering av logistikksystemer. For å kunne tilpasse seg et samfunn i stadig endring og en fremtidsrettet næring vil dette samtidig innebære kvalitetskontroll, implementering av bærekraftige praksiser, og ikke minst et fokus på kontinuerlig forbedring og innovasjon.


- Hvorfor dette studie- og yrkesvalget?


- Da jeg uteksaminerte fra videregående, hadde jeg ikke en plan for hva jeg ønsket å gjøre videre. Det eneste klare målet jeg hadde, var at jeg skulle tjenestegjøre i forsvaret. Jeg visste at dette var en arena der jeg ville trives og følte det var et meningsfullt og naturlig steg for meg å ta videre.


– Men så kom hodet etter hvert i en tenke- og endringsprosess?


– Ja, det var under tiden jeg avtjente verneplikten at interessen for logistikk vokste. Jeg tjenestegjorde som troppsassistent ved Garnisonen i Sør-Varanger. Som troppsassistent har man ansvar for å støtte troppsbefalet med administrativ og praktisk tilrettelegging for utdanning, trening og øving med troppen. Å jobbe i et slikt miljø hvor logistikken var avgjørende for suksessen til hver operasjon, ga meg et godt innblikk for hvor viktig logistikk er. Ikke bare i militæret, men i enhver bransje og bedrift.


– Men denne livsbolken tok etter hvert slutt. Og hva skjedde så?


- Etter at jeg var ferdig med 18 måneder som troppsassistent stod jeg ovenfor valget om hva jeg skulle videre. Skulle jeg begynne å studere eller skulle jeg fortsette med en karriere i forsvaret? Jeg trivdes utrolig godt med jobben jeg fikk gjøre i forsvaret, men ønsket samtidig å få en solid utdanning som jeg kan ha nytte av, også i det sivile.


– Og så tok du et veivalg?


- Når jeg da oppdaget at NTNU tilbydde en 3-årig bachelor i Logistikkingeniør ble det helt klart for meg at dette var riktig veien å gå. Dette er et studie som kombinerer teknologi, økonomi og ledelse, og det passer deg som liker å strukturere, optimere, koordinere planlegge og styre.


– Men det er vel ikke tvil om at det er en utfordrende vei og gå?


- Ja, men det virket i alle fall som en utfordrende og givende karrierevei som passet mine interesser og ferdigheter. Jeg så dette som en unik mulighet til å kombinere mine praktiske erfaringer fra forsvaret, og med en solid akademisk utdanning. Jeg kunne umiddelbart se hvordan dette studiet ville kunne åpne dører for meg i en rekke spennende karriereveier innen logistikkfeltet.


- Hva er målsettingen etter sluttført studie som Logistikkingeniør?


- Nøyaktig hva jeg ønsker å gjøre etter endt studie er fortsatt uvisst, men målsettingene er å kunne påta meg utfordrende og ledende roller innen logistikkfeltet. Om jeg går videre med en master for å tilegne meg enda mer kunnskap, eller om jeg går ut i jobb gjenstår å se, forteller Mathilde Audiau til Logistikknyhetene.no.


Og så fremhever Logitas-lederen følgende:


- Som logistikkingeniør er du kvalifisert for en rekke ulike jobber i industri og offentlig sektor. Studie gir deg kompetanse som kombinerer teknologi økonomi og ledelse. Dette skal gi deg teoretisk og praktisk kompetanse som kan anvendes i industri og offentlig sektor. Jeg tror og mener, uansett hva jeg velger å gjøre, at jeg etter endt studie vil ha et solid faglig grunnlag til å kunne ta på meg utfordringer og problemstillinger. Det være seg i bedrifter og offentlig sektor, og at jeg vil være i stand til å bidra til å endre og forbedre prosesser, sier en svært positiv og fremtidsrettet, Mathilde Audiau.


Fakta: Mathilde Audiau


Alder: 22

 Født: Tønsberg

 Oppvokst: Tønsberg

Utdanning: 1.året på Bachelor i Logistikkingeniør ved NTNU

Yrkeserfaring/bakgrunn: Tjenestegjort 18 måneder ved Garnisonen i Sør-Varanger som troppsassistent


Logitas


Dagens Logitas-styre: Fra venstre øverst: Stian Oppegård, Sander Brede, Lars Brønseth Sklett, Nicolai Bjørnsen, Marco Centonze

I midten fra venstre: Andreas Vedeld, Mathilde Audiau

Fremste rad fra venstre: Ida Aspen, Lene Egset, Frida Rafi


LOGITAS er linjeforeningen for studenter ved Logistikkingeniør-studiet på NTNU i Trondheim.


Foreningen arbeider med å gjøre logistikkstudentenes hverdag bedre gjennom sosiale arrangementer i tillegg til å kjempe for studentenes interesser.


Fadderperioden på høsten er det første nye studenter møter når de kommer til Trondheim, og det er også det største arrangementet Logitas har i løpet av skoleåret.


Utover dette arrangeres det ulike arrangementer gjennom undergruppene i foreningen. Blant annet ble LogiTur opprettet i 2022 for å øke studentenes kjennskap til den fine naturen i og rundt Trondheim.

Av akademiske aktiviteter har Logitas tradisjon for å arrangere studietur til utlandet, og seminaret "Logistikk for fremtiden" en gang per skoleår.


Logitas er drevet av frivillige logistikkstudenter som velges inn på den årlige generalforsamlingen i okt/nov, samt andre logistikkstudenter som ønsker å engasjere seg.


Comments


Les flere artikler

Reklame

image.png
image.png
image.png
image_edited.jpg

Logistikknyhetene

Les alle artikler på Logistikknyhetene

Gå aldri glipp av en artikkel!

Ingen tidsbegrensning. Abonnementet løper til det sies opp.
Tilbudet gjelder nye abonnenter.

bottom of page