top of page

Logistikk- og innovasjonspris til Roadguard

Roadguard er vinner av Logistikk- og Innovasjonsprisen 2023. Sikrer tungtransporten på norske veier.Jesper von Zweigbergk, CEO and founder i Roadguard (t.v.) fikk overrakt prisen av Ingunn Fristad og Per Møller i Logistikkforeningen Østfold. Foto: Per Dagfinn Wolden


Prisen ble utdelt på Logistikkdagen i Østfold onsdag, Logistikkforeningen Østfolds årlife tradisjon, og som også i år samlet rundt 180 logitikkaktører.


Begrunnelsen for den gjeve prisen er selskapets positive bidrag til trygghet og sikker transport for tungtransporten på norske og utenlandske veier.


Roadguard bygger et innovativt system som kan måle dekkkvalitet året rundt, i høy hastighet, uansett vær.


Selskapet ønsker å produsere sanntidsdata som ønsker å være essensielle i et fremtidig, tilkoblet og autonomt trafikksystem for hele bransjen.


De som jobber med vei-infrastruktur og trafikksikkerhet kjenner til løsningene som finnes i dag.


Her er juryens begrunnelse:


Integrasjonspartners Logistikk -og Innovasjonspris 2024


Trafikksikkerhet innenfor vårt yrke er et viktig, og stadig mer aktuelt tema. Det at tunge kjøretøy er en faktor som slår kraftig ut negativt når noe skjer, er vel kjent.


Derfor er det i alles interesse at de kjøretøy som ferdes på norske veier er sikre og har så lav ulykkesrisiko som mulig – uavhengig av om det er norske eller utenlandske skilter på kjøretøyet.


Dekk spiller en stor rolle, spesielt på vinteren. Derfor er det viktig med godt regelverk, gode kontrollrutiner samt aktører som følger reglene. Og; viktig og å avdekke de som ikke gjør det.


For å sikre dette, er det viktig å kontrollere de som kommer inn over våre grenser med last, og at de følger reglene.


Årets vinner er en bedrift som har utviklet og installert et verktøy for å avdekke kjøretøy med feil eller dårlige dekk ved grensepassering inn til Norge.


Test-installasjonen på Svinesund avdekker allerede marginale avvik på reglene og er således et viktig teknologisk bidrag til å øke trafikksikkerheten på norske veier.


Vinneren av Integrasjonspartners Logistikk- og Innovasjonspris er:


Roadguard ASComentários


Les flere artikler

Reklame

image.png
image.png
image.png
image_edited.jpg

Logistikknyhetene

Les alle artikler på Logistikknyhetene

Gå aldri glipp av en artikkel!

Ingen tidsbegrensning. Abonnementet løper til det sies opp.
Tilbudet gjelder nye abonnenter.

bottom of page