top of page

Lean on me….med solid spisskompetanse


– Skal vi vokse videre må vi fundere på egen organisering, men vi liker å jobbe i et mindre selskap med spisskompetanse på det vi driver med. Kanskje vi kjøper oss inn i selskap som har tung vareflyt, og som ønsker en aktiv eier som kan videreutvikle selskapet sammen med de ansatte. Det er jo egentlig det vi er virkelig gode på.Det forteller Gaute Hørlyk til Logistikknyhetene.no.


Den daglige lederen og partneren i konsulentselskapet Lean Logistikk har hele tiden som mål å jobbe smartere med kontinuerlig forbedring.

 

– Hva legger du i det?

– Kontinuerlig forbedring handler om å få avdelinger til å gjennomføre systematisk forbedringsarbeid over tid. Får å sette avdelinger i stand til dette så gjennomfører vi sertifisert Lean Six Sigma opplæring. I det ligger blant annet å støtte forbedringsgruppene med å gjennomføre helt konkrete problemstillinger i egen bedrift. Når man har gjennomført det en gang så er den første forbedringen gjort. Ved å fortsette på neste forbedring så har man startet på sin reise med kontinuerlig forbedring. Vi trapper ned vår støtte etter hvert som de ansatte blir mer selvgående. Kontinuerlig forbedring baserer seg på Lean, og med denne måten å jobbe involveres de ansatte og skaper veldig gode resultater, forteller Lean Logistikk-gründeren.


 

– Men hvordan klarer Lean Logistikk-teamet å øke effektiviteten i verdikjeden og sikre gode resultater?

– Alle våre ansatte har svært tung logistikk-kompetanse, og denne erfaringen har vi komplettert med solid Lean erfaring. Det gjør oss godt rustet til å finne, men ikke minst gjennomføre forbedringer som øker effektiviteten i verdikjeden, og som sikrer gode resultater for våre kunder.


– Hvor er Lean Logistikk representert i dag?

– Tre ganger har vi hatt kontor i Oslo, men siden vi alltid foretrekker å jobbe hos kundene har vi sagt opp kontorene våre for vi er aldri der…. Våre prosjekter er ofte på Østlandsområdet, men vi jobber over hele Norge. Som Lean fantaster må vi også leve som vi lærer, og når kundene ønsker at vi skal gjøre prosjekter i Sverige, Danmark, Tyskland og England så gjør vi også det, men vi oppsøker ikke aktivt prosjekter i disse landene enda.

– Alle våre ansatte har svært tung logistikk-kompetanse, og denne erfaringen har vi komplettert med solid Lean erfaring, forteller Lean Logistikk-gründer Gaute Hørlyk til Logistikknyhetene.no.


– Du er daglig leder og gründeren bak Lean Logistikk, og som ble etablert i 2017. Hva var kicket til dette initiativet?

– Det var egentlig todelt:

Jeg hadde noen år med konsulenterfaring og så at min logistikk-bakgrunn koblet sammen med Lean-bakgrunnen var veldig etterspurt i mange ulike prosjekter. Dette kompletter også hverandre, siden verktøykassen i Lean er supergod på å gjennomføre forbedringer. Og erfaringen gjør at man finner forbedringene. Det passet meg godt i forhold til hva jeg kunne, hva jeg likte å jobbe med, og ikke minst at det var et reelt kundebehov der.

Når jeg var Logistikkdirektør i Optimera var jeg egentlig en ganske dårlig konsulentkjøper, fordi jeg synes jeg måtte bruke mye tid på å «lære opp» konsulentene. Jeg tenkte det manglet et selskap som virkelig hadde tung faglig bakgrunn, og visste hvordan de skulle gjennomføre forbedringer. Det hadde jeg lyst til å skape.


 

– Hvor ligger forbedringspotensialet i dag, i forhold til oppstart-året 2017?

– Det er fremdeles mange ting som er likt, for eksempel å få prosessene til å flyte bra gjennom mange avdelinger på en effektiv og koordinert måte. Her vil det alltid være nye muligheter som dukker opp. Vi ser likevel en klar dreining hvor flere ønsker å forenkle verdikjedene sine, og spesielt de som er eksponert mot Asia. Mange snakker nå om in-sourcing igjen og forenkle sine verdikjeder og gjøre de mer robuste. Dette er en klar post-Covid tendens, fremhever Gaute Hørlyk, og fortsetter:


– I tillegg tar mange prosjekter ikke bare for seg prosessforbedringer, men man ser det i sammenheng med Systemer og Organisering (spesielt Roller og Ansvar). Dette henger sammen, og her ligger det ofte veldig store forbedringsmuligheter. I denne type prosjekter leverer vi i snitt 2,5 ganger vår egen fakturering tilbake til kunden i bekreftet forbedring. Det gjør at prosjektene våre ofte forlenges.

 

– Hva har endret seg i løpet av de seks årene?

– Vi merker i hvert fall at flere kjenner til Lean Logistikk, og vet hva vi driver med. Vi er nå 8 ansatte, og nummer 9 kommer 1. september. Det gjør også at bredden vår innenfor Logistikk kompetanse er mye større, og vi har virkelig gode ressurser på innkjøp, lagerdrift og distribusjon blant annet. Prosjektene vi jobber i har også blitt større, og varer lengre.


– Hva er fremtidsvyene?

– Helt fra oppstarten har vi hatt et mål om å bygge sten på sten til vi er 10 ansatte. Vi har hatt en jevn og fin vekst hele veien, så det har nok vært et behov i markedet som vi har dekket. Skal vi vokse videre etter det må vi fundere på egen organisering, men vi liker å jobbe i et mindre selskap med spisskompetanse på det vi driver med. Kanskje vi kjøper oss inn i selskap som har tung vareflyt, og som ønsker en aktiv eier som kan videreutvikle selskapet sammen med de ansatte. Det er jo egentlig det vi er virkelig gode på.


 

– Hvem er partnerne i selskapet?

– I Lean Logistikk er alle ansatte også eiere, så her er alle partnere. Vi har ingen «juniorer» hos oss, vi må klare oss like bra på lagergulvet som i Styrerommet.


– Og hvorfor et sammensatt team med nettopp denne kompetansen?

– Vel, det fremkommer vel egentlig av navnet vårt. Vi driver med Lean og Logistikk, noen ganger hver for seg, men som regel koblet sammen. De som har blitt ansatt i Lean Logistikk er personer en eller flere av oss har kjent fra før. De er faglig veldig sterke, og som vi har lyst til å jobbe med, avslutter Lean Logistikk-gründer Gaute Hørlyk samtalen med Logistikknyhetene.no.


 

Heftig portefølje og referanse-bedrifter

Selskapets rundt 30 referanse-bedrifter representerte en omsetning på 17, 1 milliarder kroner i 2022. I år vil omsetningen passere 22 milliarder.

Fakta Gaute Hørlyk

 • Alder: 51 År

 • Stilling: Styreleder (arbeidende sådan….)

 • Født:10/11-1971

 • Oppvokst: Fjellhamar

 • Sivil status: Gift med Linda, vi har 3 barn på 20, 18 og 15 år

 • Yrkeserfaring: Konsulent siden 2011, Logistikkdirektør Optimera, Logistikksjef Icopal (BMI)

 • Utdanning: Diplomøkonom NHH. Mastermodul i Logistikk fra BI, Befalsskolen for Infanteriet

Fakta Lean Logistikk

 • Etablert: Desember 2016

 • Adresse/lokasjon: Nesvegen 28, 2009 Nordby

 • Ant. ansatte/partnere: 8 ansatte og alle er Partnere

 • Hvem er kundene? Selskapets rundt 30 referanse-bedrifter representerte en omsetning på 17, 1 milliarder kroner i 2022. I år vil omsetningen passere 22 milliarder.


 
Hvem er de?

Gaute Hørlyk: Partner: Har en faglig sterk logistikk kompetanse fra både industri og handel som logistikkdirektør i Optimera og Icopal. Gaute kan vise til solide resultater fra de mange forbedringsprosjektene han har vært ansvarlig for. Har god innsikt og erfaring fra planlegging av og logistikk på byggeplass.

Henrik Hansen: Partner: Har operativ erfaring som logistikksjef hos Weber Byggevarer. Faglig sterk logistikkompetanse fra drift, transport og produksjons-planlegging. Solid analytisk kompetanse som bidrar til raskt å kunne identifisere kjernen i forbedringsprosjektene. Har god erfaring fra vurdering og reforhandling av logistikkavtaler. Har vunnet NM i logistikk to ganger.

Bård Hegglund: Partner: Har mer enn ti års erfaring som prosjektleder ved implementering av ulike prosjekter innenfor Økonomi, IKT, ERP og logistikk. Erfaringen som Økonomisjef og Financial Controller og bidrar til en sterk analytisk og økonomisk forståelse. Har erfaring fra analyse og gjennomføring av forbedringsprosjekter i hele verdikjeden både innenfor industri – og Retail.

Annette Nordhus: Partner: Har lang og bred logistikk kompetanse innen byggeplasslogistikk, distribusjon og tredjepartslogistikk. Som operativ leder, logistikk spesialist og prosjektleder har hun jobbet med å designe og utvikle de beste innovative logistikkløsningen inn mot en rekke ulike prosjekter. Har solid erfaring med anbudsforespørsler, samt pris- og kontraktsforhandlinger i ulike bransjer.

Trond Bjølseth: Partner: Har solid operativ erfaring innenfor drift og logistikk fra både industrivirksomheter og byggevarehandel (Byggmakker/Carlsen Fritzøe). Han har i mange år også vært IT ansvarlig, og jobbet med ulike forbedringsprosjekter innenfor både IT og logistikk. Har en sterk økonomisk og analytisk forståelse. Prosessoptimalisering og systemforbedringer.

Silje Holsæter: Partner: Er utdannet logistikkingeniør, har 16 års logistikk erfaring fra ulike bransjer og besitter meget god system- og IT forståelse. Som Logistics Manager hos Viking Outdoor Footwear var hun ansvarlig for drift av vareflyten world wide. Hun jobbet også med løpende interne og tverrfaglige prosessforbedringer, flytting av hovedlager inkludert LEAN gjennomgang av tidligere logistikkløsning. Åpen og involverende lederstil. Meget effektiv og strukturert. Har vunnet NM i logistikk to ganger.

Gjermund Lien: Partner: Har lang erfaring fra ledende logistikkstillinger i bl.a. Dermanor, Mestergruppen og Mester Grønn. Han har også mer enn 10 års erfaring som konsulent. Dette kombinert med lang erfaring med gjennomføring av forbedringsprosjekter gjør Lien til en ettertraktet ressurs. Spesialkompetanse innen Logistikk, byggeplasslogistikk og kontinuerlig forbedring.

Arve Gøperød: Partner: Har en solid logistikkerfaring fra byggevarer – Optimera, drikkevarer- Ringnes, dagligvarer – Marked Gruppen og elektrobransjen. Optimalisering av vareflyt innenfor distribusjon og transport er en unik kjernekompetanse hos Arve. Kan vise til gode resultater av forbedringer i hele verdikjeden, både som operativ leder og konsulent. Solid logistikkerfaring. Netthandel kompetanse fra de siste 3 år.

Andreas Bjørnhaug: Partner: Har solid erfaring med anskaffelse og implementering av logistikksystemer. Han har mer enn 25 års erfaring innen logistikk samt strategiske og komplekse prosjekter. Solid internasjonal ledererfaring i flere ulike logistikkvirksomheter, og har en spesiell styrke mot strategisk bruk av logistikksystemer for optimalisering av prosesser og lønnsomhet.

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.

Les flere artikler

Reklame

image.png
image.png
image.png
image_edited.jpg

Logistikknyhetene

Les alle artikler på Logistikknyhetene

Gå aldri glipp av en artikkel!

Ingen tidsbegrensning. Abonnementet løper til det sies opp.
Tilbudet gjelder nye abonnenter.

bottom of page