top of page

Kvinner eier kun en femtedel av Norge – vi trenger et krafttak for likestillingen

Regiondirektør i NHO Trøndelag Guro Angell Gimse gratulerer med kvinnedagen med å skrive om kvinner i næringslivet, og hvordan vi kan sikre et arbeidsliv som legger bedre til rette for kvinner. Ifølge Gimse har vi for få kvinnelige gründere, og at det derfor må legges bedre til rette for mødre i arbeidslivet.

– Vi trenger flere kvinner i styrer i bedriftene. Likestilling skal være et krav, ikke et mål, skriver blant annet regiondirektøren i NHO Trøndelag i dette innlegget, på Kvinnedagen 8. mars.Av Guro Angell Gimse, Regiondirektør i NHO


Vi lever i et av verdens mest likestilte land. I Norge kan kvinner bli hva de vil. Enten det er statsminister, stortingspresident eller sentralbanksjef. Vi får stadig mindre forskjeller mellom kvinner og menn, samtidig som vi vet at det finnes flere områder der likestillingen enda må styrkes.


Skattelistene hvert år et bilde på at næringslivet enda har en lang vei å gå. Eksempelvis eier kvinner bare 21 prosent av selskapene på Oslo Børs (tall fra DNB). Dette handler både om tilrettelegging og at kvinner på noen områder bør bli mer bevisst. Her kommer tre tiltak for et mer likestilt arbeidsliv:


1. Vi må legge til rette for kvinnelig gründerskap. Kun en av tre norske gründere er kvinner. Kvinner har særlige forutsetninger for å drive gründerskap innen yrker der kvinner er i flertall, slik som i helsesektoren. Vi ønsker en satsing på helsenæringene! Når vi samtidig vet at helsenæring er en av eksportsatsingene til regjeringen.


2. Flere kvinner må inn i styrer i private bedrifter. Faktisk er kun 20 prosent av styremedlemmer i norske aksjeselskap kvinner. Vi må sørge for at kvinner faktisk har alle muligheter til å ta på seg styreverv, både gjennom å legge til rette for permisjonsordninger og for eksempel tilrettelegging av møtetidspunkt og lengde. Som styreleder, Cecilie Arnemo Åsmul sa det i mandagens Dagsnytt 18: «Det bør ikke være kvinnene som må tilpasse seg, vi kan enkelt endre systemet».


3. Det bør satses på bedring av forholdene i arbeidslivet for kvinner som skal få, eller har fått, barn. Dette er viktig både av likestillingshensyn og fordi det rett og slett fødes for få barn i Trøndelag for å dekke fremtidens behov for arbeidskraft. Samtidig vet vi at arbeidslivet ikke er gode nok til å legge til rette for kvinner og menn i forbindelse med fødsel og årene som foreldre. Jeg vil også hevde at mange kvinner blir akterutseilt i forbindelse med barsel og småbarnsperiode, og dette må vi gjøre noe med.

Vi har kommet langt med likestillingen i Norge, men vi har sannelig enda en vei å gå. Dette var tre tiltak for bedre likestilling, men jeg kunne nevnt flere. Likestilling skal være et krav, ikke et mål.


Gratulerer med dagen!

Comments


Les flere artikler

Reklame

image.png
image.png
image.png
image_edited.jpg

Logistikknyhetene

Les alle artikler på Logistikknyhetene

Gå aldri glipp av en artikkel!

Ingen tidsbegrensning. Abonnementet løper til det sies opp.
Tilbudet gjelder nye abonnenter.

bottom of page