top of page

I hele desember leser du «Års-praten» i Logistikknyhetene.no
Her får du bransjefolks refleksjoner i en brytningstid.

Vi går mot et nytt årsskifte. Men vi vil fortsatt ha en transport- og logistikknæring med faglig styrke og stor bevissthet. I den faste spalten, «Års-praten», kan du i hele desember lese om bransjefolks betraktninger om året som snart er omme. Næringen kan se tilbake på markante fremskritt med lyse utsikter, ja. Men det er også en bransje som går tøffe tider i møte.

コメント


Les flere artikler

Reklame

image.png
image.png
image.png
image_edited.jpg

Logistikknyhetene

Les alle artikler på Logistikknyhetene

Gå aldri glipp av en artikkel!

Ingen tidsbegrensning. Abonnementet løper til det sies opp.
Tilbudet gjelder nye abonnenter.

bottom of page