top of page

Hos “søta bror” i giganthavnen

135.000 lastebiler er årlig i transitt gjennom Vest-Sverige på vei til Norge. De betaler 27 øre/kilometer i veiavgift.

Havnen i Gøteborg (bildet) er Nordens største med et gedigent havneområde med havnekraner, container og skip til kai.

– Hvis alle lastebilene ble stilt opp, forutsatt at de holder 3 sekunder avstand, legger de beslag på 50 km motorvei langs E6 hver arbeidsdag.

Linus Ljungmark

Det forteller Linus Ljungmark, Area MD Scandinavia i CMA CGM. Han er blant foredragsholderne på Shortsea Shippings og Norske Havners konferanse «Skandinavisk fokus på bærekraftig transport» i Gøteborg 13 juni.

Shortsea presenterer i den anledning foredragsholderne på konferansen.

Fjerdemann ut er Area MD for CMA CGM og Containerships i Skandinavia, Linus Ljungmark.

Tidligere er følgende personer presentert:

Flytting av lastebiltransporten

Ljungmark skal dele med konferansedeltagerne hvilke muligheter og utfordringer som er knyttet å flytte lastebiltransporter gjennom Vest-Sverige fra vei til sjø.

Årlig kjører det rundt 135.000 lastebiler fram og tilbake gjennom Vest-Sverige på vei til Norge fra Tyskland, Polen og Litauen. Hvorfor går ikke denne transporten sjøveien istedenfor? Hva kreves for å skape endring? Er blant spørsmålene som blir stilt.

CMA CGM har ambisiøse bærekrafts-mål, de skal være karbonnøytrale innen 2050 og allerede innen 2025 vil CMA CGM ha en flåte på minst 100 skip drevet av alternativt drivstoff.

Kan Havne-Norge lære bærekraft av söta bror?

Muligheten er på Bærekraftig transport-konferansen i Gøteborg 13. juni.

Havnen i Gøteborg er Nordens største med et gedigent havneområde med havnekraner, container og skip til kai.

– Transportsektoren er i en rivende utvikling og møter krav om bærekraftige løsninger fra myndigheter og marked, sier Arnt-Einar Litsheim (bildet), Fagdirektør/International Director – Samfunnsbedriftene/Norske Havner.

Norske Havner og ShortSea Promotion Centre arrangerer en konferanse der hovedtemaet er bærekraft og markedet.

– Ved å legge konferansen til Gøteborg – Nordens største havn – får du anledning til å møte mange toneangivende svenske miljøer. Vi skal få innblikk i hvordan hele kjeden, fra vareeiere, rederier og havner til operatører, vil bidra til en mer bærekraftig transportsektor, fremhever Litsheim.

Møter tunge aktører

Det blir bidrag fra Göteborgs Hamn, Volvo, Trafikverket, CMA CGM, DFDS Logistikk, Samskip og Gothenburg Ro-Ro terminal.

– Dette er en arena for alle i Skandinavia som er opptatt av bærekraftig og grønn transport. Så her er det bare å melde seg på, avslutter Litsheim.

Påmeldingsfrist: 5. juni 2023

Kontakt: Arnt-Einar Litsheim, mobil: ​996 15 081, e-post: arnt-einar.litsheim@havn.no.

Comments


Les flere artikler

Reklame

image.png
image.png
image.png
image_edited.jpg

Logistikknyhetene

Les alle artikler på Logistikknyhetene

Gå aldri glipp av en artikkel!

Ingen tidsbegrensning. Abonnementet løper til det sies opp.
Tilbudet gjelder nye abonnenter.

bottom of page